Poliția locală nu îți poate ridica mașina parcată pe trotuar. Ce spune proaspăt aprobata lege și ce nu-ți explică media.

Un articol de Costin-Alexandru Jalbă

În acest weekend am fost bombardat pe canalele de social media cu știrea ”nu mai ai voie să parchezi pe trotuar” scrisă în diverse forme și abordări. Punctul comun al acestor știri este lipsa explicațiilor legale.

Să începem cu începutul: Legea nr. 273/2020, publicată în Monitorul Oficial pe data de 25.11.2020 și intrată în vigoare pe data de 28.11.2020.

Această lege are rolul de a modifica și completa Ordonanţa Guvernului nr. 21/2002 privind gospodărirea localităţilor urbane şi rurale.

Se modifică articolul 9, însă litera m) își păstrează forma anterioară, respectiv:

(1) Instituţiilor publice şi persoanelor fizice şi juridice le revin următoarele obligaţii:
m) să nu ocupe domeniul public cu vehicule în afara spaţiilor marcate expres de administratorul domeniului public.

Legea 273/2020, Articol Unic, Punctul 7 pentru modificarea art. 9 din O.G. 21/2002

Dacă luăm strict acest articol rezultă că există obligația să nu parcăm pe trotuar. Dat fiind faptul că este o obligație înseamnă că există și o sancțiune pentru nerespectare. Aici intervine O.U.G 195/2002 privind circulația pe drumurile publice.

Câteva prevederi relevante din ordonanța amintită anterior:

Art. 72
(7)Este interzisă ocuparea trotuarelor cu vehicule imobilizate, iar când aceasta este permisă, conform indicatoarelor sau marcajelor, lăţimea minimă a trotuarului lăsat la dispoziţia pietonilor trebuie să fie de cel puţin un metru.

Art. 95
(1)Încălcarea dispoziţiilor prezentei ordonanţe de urgenţă, altele decât cele care întrunesc elementele constitutive ale unei infracţiuni, constituie contravenţie şi se sancţionează cu avertisment ori cu amendă ca sancţiune principală şi, după caz, cu una dintre sancţiunile contravenţionale complementare prevăzute la art. 96 alin. (2).

Art. 97
(1)În cazurile prevăzute în prezenta ordonanţă de urgenţă, poliţistul rutier dispune şi una dintre următoarele măsuri tehnico-administrative:
d)ridicarea vehiculelor staţionate neregulamentar.


Ordonanta urgenta 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

Analizând aceste articole rezultă că nerespectarea obligației de a nu parca pe trotuar, explicată ceva mai detaliat de art. 72 reprezintă contravenție și se pedepsește cu avertisment sau amendă. Pe lânga amendă, art.97 spune că polițistul rutier dispune și ridicarea vehiculelor staționate neregulamentar.

Tot din aceste articole primim și răspunsul la întrebarea ”când nu am voie să parchez pe trotuar”, dar ajungem și acolo imediat.

Acum vreau să comparăm normele citate anterior cu art.242 pe care îl adaugă Legea 273/2020:

Art. 242
(1) În cazul nerespectării obligaţiei prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. m), dacă un vehicul staţionează pe domeniul public, în alte locuri decât drumul public, poliţia locală poate dispune măsura tehnico-administrativă a ridicării vehiculului.

Legea 273/2020, Articol Unic, Punctul 9

Dacă legiutorul chiar a dorit să sancționeze parcarea pe trotuar nu a formulat deloc cum trebuie acest nou articol. De ce? Pentru că din interpretarea lui rezultă că poate să-ți ridice mașina numai dacă parchezi pe linia de cale ferată, în parc sau în parcarea vreunei instituții publice.

drum public – orice cale de comunicaţie terestră, cu excepţia căilor ferate, special amenajată pentru traficul pietonal sau rutier, deschisă circulaţiei publice; drumurile care sunt închise circulaţiei publice sunt semnalizate la intrare cu inscripţii vizibile;

o.u.g 195/2002, Art. 6, punctul 14

O.U.G. 195/2002 definește drumul public ca fiind atât spațiul carosabil, cât și trotuarul. Dacă citești cum definește și ceilalți termeni o să vezi că se încadrează aici și trotuarul.

Coroborând art. 97 prezentat anterior cu art. 242 rezultă că Poliția Locală poate dispune ridicarea autovehicului numai dacă acesta este parcat pe domeniul public, dar nu pe drumul public.


Concluzie:

Poliția Locală nu-ți poate ridica mașina parcată pe trotuar. Poate încerca, dar pentru argumentele prezentate mai sus cred că ai câștiga în instanță.

Este important de menționat că există totuși situații în care mașina ta poate fi ridicată dacă este parcată pe trotuar, atunci când se încadrează într-una dintre situațiile prevăzute de Regulamentul de aplicare a O.U.G. 195/2002:
în zona de acțiune a indicatorului cu semnificația ”Staționarea interzisă” și a marcajului cu semnificația de interzicere a staționării
”în dreptul căilor de acces care deservesc proprietățile alăturate drumurilor publice;”

Pe scurt, dacă vezi unul dintre semnele astea (cu mențiunea că cel de parcare interzisă nu are efect el personal, ci marchează căile de acces care deservesc proprietățile alăturate drumurilor publice), așteaptă-te ca mașina ta să fie ridicată:


Atenție!

Parcatul pe trotuar reprezintă, totuși, o contravenție și se sancționează cu amendă sau avertisment. Cu toate astea, nu este mereu în afara legii să parchezi pe trotuar și aici mă refer la cele 2 condiții din art. 72 alin. (7) citat mai sus:

  1. Ocuparea trotuarului este permisă conform indicatoarelor sau marcajelor. (stabilite de adminsitratorul domeniului public)
  2. Lăţimea minimă a trotuarului lăsat la dispoziţia pietonilor trebuie să fie de cel puţin un metru.

Tribunalul apreciază că prima instanță trebuia să observe faptul că lăsarea spaţiului de cel puţin 1 m pentru circulaţia pietonilor este o condiţie subsecventă altei condiţii și anume reglementarea acestei modalităţi de parcare prin indicatoare sau marcaje, ori în cauză, aşa cum rezultă din probele administrate parcarea pe trotuar nu era permisă.

Decizie nr. 994/2016 din 29-nov-2016, Tribunalul Vrancea, anulare proces verbal de contraventie (Contencios administrativ si fiscal)

Aceste 2 condiții sunt cumulative, deci trebuie îndeplinite împreună pentru a fi legal parcat. Conform Anexei 2 a O.U.G. 195/2002, așa arată indicatorele care permit parcarea:

Jurisprudența abundă de contestații la amenzile de parcare. Principala scuză a șoferilor este ”am lăsat mai mult de 1m spațiu”. Și, vă vine să credeți sau nu, de multe ori a funcționat. Am făcut puțin research cu ajutorul Sintact și am găsit niște spețe foarte interesante.

Jurisprudența consideră amenda ca fiind o sancțiune prea dură în ipoteza nerespectării primei condiții:

”In concret, însă, având in vedere ca intimata nu a căutat sa încalce legea, sa producă vreo urmare periculoasa, cat timp nu s-a dovedit nici faptul ca pietonii au fost împiedicaţi sa circule prin aceasta modalitate de a parca autovehiculul, Tribunalul apreciaza ca scopul educativ si aflictiv al sancţiunii poate fi atins si printr–o sancţiune mai uşoara, motiv pentru care in condiţiile art.480 alin.2 din CPC va admite apelul , va schimba sentinţa și în rejudecare va dispune înlocuirea sancţiunii amenzii cu sancţiunea avertismentului.”


Există și cazuri în care șoferul a câștigat pentru că Poliția nu a putut dovedi îndeplinirea cerințelor constitutive ale contravenției, în materie contravențională existând principiul In dubio pro reo (dubiul profită inculpatului):

”Instanţa de apel constată că sunt corecte concluziile primei instanţe în sensul că s-a creat un dubiu în ceea ce priveşte întrunirea – sau nu – a elementelor constitutive ale contravenţiei reţinute în sarcina contravenientului, situaţie care, se impune respingerea apelului ca neîntemeiat.”

Tot jurisprudența acceptă și explicația conform căreia parcatul într-o anumiă zonă, spre exemplu trotuarul din fața blocului poate deveni o cutumă:

Instanţa apreciază că în speţă se poate reţine drept o cauză exoneratorie faptul că petenta a lăsat spaţiu pentru trecerea pietonilor având în vedere ca în zona nu sunt indicatoare sau marcaje corespunzătoare, și că este riveran , aceasta locuind în zonă , iar cutuma este aceea de a parca în zona limitrofă blocului în care locuieşte, nefiind trasate de către unitatea administrativ teritoriala, locuri de parcare, delimitat, care să deservească pe riveranii cu autoturisme proprietate personala.

Concluzionând, această lege nu aduce nimic spectaculos. Nu știu dacă media a interpretat greșit, dacă eu am interpretat greșit acum sau dacă legiutorul a eșuat lamentabil în a introduce această măsură, dar aș vrea să aflu.

Tu ce părere ai? Lasă-ne un comentariu.


StuDrept Blog este un blog dedicat tuturor studenților la Drept. Trimite-ne articolul tău la adresa de email: studreptblog@gmail.com

Distribuie articolul dacă ți s-a părut interesant.

ABONEAZĂ-TE PRIN EMAIL PENTRU A PRIMI NOTIFICARE DESPRE CELE MAI NOI ARTICOLE ȘI EVENIMENTE!

Procesez…
Mulțumim pentru abonare. Te așteptăm și pe tine să publici un articol pe StuDrept.

AUTOR: Costin-Alexandru Jalbă, Facultatea de Drept, Unibuc, Anul III

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest

1 Comment
Newest
Oldest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Vav
Vav
7 months ago

Ai perfecta dreptate, eu sunt intro speta de acest gen

1
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x