Comisia Europeană. Ce este și cu ce se ocupă?


Un articol de

Theodora Elena Alexandra Stanciu


Cuprins:

 1. Ce este Comisia Europeană?
 2. Cum este numită Comisia Europeană?
 3. În ce condiții poate înceta mandatul Comisiei Europene?
 4. Care sunt atribuțiile Comisiei Europene?

    1.   Ce este Comisia Europeană? 

Comisia Europeană este una dintre cele șapte Instituții ale Uniunii Europene, cu sediul la Bruxelles, fiind organul executiv al UE. Ea este responsabilă cu elaborarea de propuneri de noi acte legislative și tot ea pune în aplicare deciziile Parlamentului European și ale Consiliului UE. De asemenea, Comisia reprezintă interesul general al Uniunii Europene, fiind considerată “gardianul tratatelor”.

Un fun fact despre acestă instituție a UE este adresa sediului său, întrucât se află pe Rue de la Loi, care ar putea fi tradusă din limba franceză prin “strada legii”. Să fie doar o coincidență hazlie sau oare există vreo legătură între această adresă și funcția Comisiei de “gardian al tratatelor”? 

    2.   Cum este numită Comisia Europeană? 

Pentru a descoperi care sunt etapele și modul de numire a Comisiei Europene, ne vom îndrepta atenția către articolul 17 alin. (7) din TUE (întrucât are nu mai puțin de 8 alineate, nu îi vom cita aici întreg conținutul, însă cei interesați să îl descopere în întregime pot accesa următorul link: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:12016M017

(7)  Ținând seama de alegerile pentru Parlamentul European și după ce a procedat la consultările necesare, Consiliul European, hotărând cu majoritate calificată, propune Parlamentului European un candidat la funcția de președinte al Comisiei. Acest candidat este ales de Parlamentul European cu majoritatea membrilor care îl compun. În cazul în care acest candidat nu întrunește majoritatea, Consiliul European, hotărând cu majoritate calificată, propune, în termen de o lună, un nou candidat, care este ales de Parlamentul European în conformitate cu aceeași procedură.

Art. 17 alin. (7) din TUE

Consiliul, de comun acord cu președintele ales, adoptă lista celorlalte personalități pe care le propune pentru a fi numite membri ai Comisiei. Alegerea acestora se efectuează, pe baza sugestiilor făcute de statele membre, în conformitate cu criteriile prevăzute la alineatul (3) al doilea paragraf și la alineatul (5) al doilea paragraf.

Președintele, Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate și ceilalți membri ai Comisiei sunt supuși, în calitate de organ colegial, unui vot de aprobare al Parlamentului European. Pe baza acestei aprobări, Comisia este numită de Consiliul European, hotărând cu majoritate calificată.

    ETAPE

 • În urma alegerilor pentru Parlamentul European, are loc prima etapă a numirii Comisiei, care constă în propunerea de către Consiliul European a unui candidat la funcția de Președinte al Comisiei. Acest candidat este ales de Parlamentul European cu majoritatea membrilor care îl compun.

Un aspect foarte important de menționat în această primă etapă este situația în care acest candidat propus de către Consiliul European nu întrunește majoritatea pe care am amintit-o anterior (adică nu obține votul majorității membrilor Parlamentului European), caz în care Consiliul European mai are la dispoziție o lună pentru a propune un nou candidat, urmând aceeași procedură. 

 • A doua etapă constă în întocmirea de către Președintele ales în prima etapă și de către Consiliu (a nu se confunda cu Consiliul European din prima etapă, întrucât sunt două instituții distincte!) a listei celorlalți membri ai Comisiei, în baza propunerilor transmise de statele membre. 
 • A treia etapă presupune votul de aprobare al Parlamentului European, pe care îl acordă Președintelui Comisiei, Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate (prescurtat Înaltul Reprezentant PESC), precum și celorlalți membri ai Comisiei, în calitate de organ colegial. 
 • Ultima etapă este cea de numire a Comisiei, în baza aprobării din etapa a treia, de către Consiliul European. 

Tot articolul 17 din TUE este cel care ne oferă și alte detalii despre membrii Comisiei: aceștia sunt aleși dintre resortisanții statelor membre, astfel încât Comisia să fie formată din câte un reprezentant pentru fiecare stat membru (așadar, în prezent, după ieșirea Marii Britanii din UE, Comisia este formată din 27 de comisari).

Este important de menționat că membrilor Comisiei le sunt încredințate portofolii specializate pe anumite domenii de activitate. Astfel, criteriul de selecție pentru comisari este menționat la art. 17 alin. (3) din TUE: Membrii Comisiei sunt aleși pe baza competenței lor generale și a angajamentului lor față de ideea europeană, dintre personalitățile care prezintă toate garanțiile de independență.

De aici putem trage concluzia că, pentru a fi numit comisar european, trebuie să fii competent pe plan profesional, să dai dovadă de integritate și de independență. 

    3.   În ce condiții poate înceta mandatul Comisiei Europene?

    Mandatul Comisiei este de 5 ani, însă poate înceta în unul din următoarele cazuri:

 •  împlinirea termenului;
 •  moțiunea de cenzură a Parlamentului European;
 •  demisia voluntară;
 •  demiterea din oficiu și
 •  decesul. 

În continuare, vom descoperi ce se întâmplă în situația în care TOȚI membrii Comisiei își dau demisia. Aceasta este o situație specială care poartă numele de “demisie în bloc”. Conform Tratatului, în acest caz, membrii “rămân în funcție și continuă, în perioada rămasă până la încheierea mandatului, până la înlocuirea lor, să gestioneze afacerile curente”. 

Practic, deși au demisionat, aceștia nu își pot abandona toate atribuțiile la momentul demisiei, întrucât Comisia nu și-ar mai putea continua activitatea, lucru care ar prejudicia întreg sistemul instituțional al UE. Din acest motiv, membrii Comisiei sunt obligați să rămână în funcție până când vor fi înlocuiți. 

Un aspect interesant de menționat este că persoanele numite să înlocuiască membrii demisionari ai Comisiei nu vor avea la dispoziție un mandat plin, de 5 ani, ci mandatul acestora va expira la data la care ar fi trebuit să expire mandatul celor care au demisionat. 

    4.  Care sunt atribuțiile Comisiei Europene?

 • Propune noi acte legislative, fiind singura instituție a UE abilitată în acest scop. Aceste propuneri sunt înaintate Parlamentului și Consiliului, unde vor fi supuse spre adoptare. 
 • Gestionează politicile UE și alocă fonduri europene, adică: stabilește, alături de Consiliu și Parlament, care sunt prioritățile de cheltuieli ale Uniunii, elaborează bugetele anuale și, poate cel mai important aspect, controlează cheltuielile (care sunt supuse verificării Curții de Conturi).
 • Garantează respectarea legislației UE – sau, așa cum menționam anterior, este “gardianul tratatelor”. Astfel, Comisia, alături de Curtea de Justiție, trebuie să vegheze la respectarea legislației UE în toate statele membre în mod corespunzător. 
 • Reprezintă UE pe plan internațional, adică: negociază acorduri internaționale în numele întregii Uniuni Europene și, de asemenea, se exprimă în numele tuturor statelor membre ale UE în cadrul instanțelor internaționale. 

Distribuie pagina dacă ți s-a părut interesant!


StuDrept Blog este un blog dedicat tuturor studenților la Drept.
Trimite-ne articolul tău la adresa de email studreptblog@gmail.com


Susține și tu StuDrept Blog pe Patreon pentru content exclusiv și acces la draft-uri
sau printr-o donație unică!

Se procesează…
Super! Mulțumim pentru abonare!

Bibliografie:

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x