Admiterea în profesie: Institutul Național al Magistraturii

Un articol de

Costin-Alexandru Jalbă


Primul articol din seria ”Admiterea în profesie” este dedicat INM-ului. Am dat de un auditor de justiție foarte prietenos care ne-a ajutat cu niște păreri și experiențe personale. Vorbim în acest articol atât despre ce presupune examenul de admitere, care sunt probele și care sunt recomandările clasice de cărți, cât și despre cum decurg cursurile la INM și cum percepe această experiență un auditor de justiție în an terminal.

CE ESTE INSTITUTUL NAȚIONAL AL MAGISTRATURII?

Cunoscut pe scurt ca INM, acesta realizează formarea inițială a viitorilor magistrați – judecători și procurori – Cei care trec de examenul de admitere și urmează cursurile acestui institut poartă denumirea de auditori de justiție.

Durata cursurilor de formare profesională a auditorilor de justiție este de 2 ani. La finalul primului an de cursuri, auditorii optează, în ordinea mediilor și în raport cu numărul de posturi, pentru funcția de judecător sau procuror. După cei doi ani, ei susțin examenul de absolvire și sunt numiți judecători și procurori stagiari.

La finalul perioadei de stagiatură (de un an), aceștia susțin examenul de capacitate. Promovarea examenului de capacitate determină numirea acestora în funcția de judecător, respectiv de procuror. Numirea se face de către Președintele României.

Sursa: site-ul INM

EXAMENUL DE ADMITERE

Terminologia corectă este de concurs de admitere, ținând cont că presupune o ”luptă” pentru un număr limitat de locuri în fiecare sesiune.

Concursul presupune parcurgerea a cinci probe, bineînțeles, în zile diferite:

 1. Test grilă, de verificare a cunoștințelor juridice la materiile drept civil, drept procesual civil, drept penal și drept procesual penal.
 2. Proba scrisă de verificare a cunoștințelor juridice la materiile drept civil și drept procesual civil.
 3. Proba scrisă de verificare a cunoștințelor juridice la materiile drept penal și drept procesual penal.
 4. Testarea psihologică.
 5. Interviul.

Să le luăm pe rând și să spunem câteva cuvinte despre fiecare!

TESTUL GRILĂ

Acesta conține 100 de întrebări cu una sau două variante corecte, câte 25 pentru fiecare dintre disciplinele menționate anterior. Această probă durează maxim 4 ore. Sunt declarați admiși cei care au obținut minimum 60 de puncte (nota 6,00) în ordinea descrescătoare a notelor obținute și în limita dublului numărului de locuri de auditori de justiție.

Tematica pentru această probă coincide cu cea pentru proba scrisă. Din fiecare disciplină au fost selectate cele mai importante aspecte, considerate esențiale pentru un viitor magistrat. Tematica de la ultimul examen de admitere (în curs de desfășurare la finalul anului 2021) poate fi consultată pe link-ul acesta.

Noi am făcut și un tabel comparativ cu tematica pentru licența de la UniBuc, însă numai pentru civil și penal. Il lăsăm aici. totuși:

PROBA SCRISĂ DE VERIFICARE A CUNOȘTINȚELOR

Se dă, de regulă, în două zile succesive. În prima zi este proba pentru civil și procedură civilă, iar în cea de-a doua, pentru penal și procedură penală.

Constă în rezolvarea mai multor spețe din fiecare disciplină. Presupune atât elemente de teorie, cât și elemente de raționament juridic și interpretare a textelor de lege. Nota finală în această etapă este formată din media aritmetică a notelor de la cele două probe.

Astfel, pentru a fi declarat admis, candidatul trebuie să obțină cel puțin nota 5 la fiecare lucrare (civil și procedură civilă + penal și procedură penală) și cel puțin media 6!

La examen nu este permisă utilizarea legislației, dar nici nu cere indicarea temeiului de drept pentru soluțiile date!

Așa cum spuneam, tematica este comună cu cea pentru grile și pentru a nu aglomera articolul cu aceleași link-uri și informații, regăsești informația puțin mai sus!

TESTAREA PSIHOLOGICĂ

Cei care trec de probele anterioare ajung la testarea psihologică, care presupune verificarea aptitudinii de a desfășura o astfel de profesie.

Testarea psihologică constă într-un test scris și într-un interviu în fața unui psiholog. Testul scris durează minim 3 ore, iar interviul minim 30 de minute/ candidat, acesta din urmă fiind individual.

Care sunt criteriile de evaluare? Iată o listă, conform Metodologiei:

 • Raționamentul analitic și sintetic.
 • Raționamentul verbal.
 • Capacitatea de luare a deciziilor.
 • Capacitatea de asumare a răspunderii.
 • Capacitatea de a lucra în echipă.
 • Capacitatea de a manifesta echilibru și rezistență la stres.

Conform aceluiași document de mai sus, standardul de admitere pentru primele două cerințe este unul mediu, iar pentru ultimele patru este unul bun. În cazul în care la unul sau mai multe criterii candidatul nu întrunește nivelul minim acceptat, acesta va fi declarat RESPINS.

INTERVIUL

Interviul este ultima probă a acestui concurs de admitere și constă în trei etape:

 1. Discuții pe baza fișei de prezentare (pe care o completezi în prealabil), în vederea prezentării candidatului prin prisma experienței personale și profesionale.
 2. Dialog care are la bază analiza scrisă realizată de candidat pentru interpretarea unui text la prima vedere (extragi un bilet) – proverb, citat, maximă etc.
 3. Discuții asociate opiniilor exprimate de către candidat, cu privire la o speță cu elemente de etică, corelate cu specificul profesiei.

Pe parcursul acestor etape, examinatorii caută răspunsul pentru următoarele aspecte: motivația de accede în profesia de magistrat, existența aptitudinilor specifice profesiei, raportarea la elemente de etică specifice profesiei.

Pentru a fi declarat admis trebuie ca media aritmetică a notelor acordate de examinatori în baza grilei de evaluare să fie de minim 7.

Mai multe detalii în Metodologie

INTERVIU CU UN AUDITOR DE JUSTIȚIE

Am vrut să aflăm mai multe despre ce presupune examenul, dar și despre viața unui auditor de justiție. Am lansat apelul pe grupul de admitere la INM de pe Facebook și am primit un răspuns favorabil. Iată ce am discutat:

Aceasta a decis să-și păstreze anonimatul pentru a păstra intimitatea specifică acestei profesii!

Spune-ne câteva lucruri despre tine!

Numele meu este A. și am terminat Facultatea de Drept din cadrul Universității Babeș-Bolyai Cluj-Napoca, în anul 2019. În același an am intrat și în profesia de avocat, iar ulterior, am promovat și examenul pentru Institutul Național al Magistraturii. În prezent sunt auditor de justiție în anul 2, la finalul anului 1 de institut optând să devin judecător.

Există o ”rețetă” a succesului? Cum te-ai pregătit pentru admitere?

Personal, consider că nu există o cheie a succesului de promovare a acestor examene, fiecare având un anumit stil de a învăța, o anumită capacitate de concentrare și de memorare. Totuși, câteva idei cred că pot fi general acceptate a fi esențiale pentru examenele de admitere în profesie (deci nu exclusiv INM).

Astfel, în cazul meu, pregătirea a fost în primul rând pe parcursul anilor de facultate, necesară pentru promovarea examenlor, dar țin să menționez că m-am bucurat din  plin și de viața de student!

Pe scurt, în ceea ce privește pregătirea pentru admitere: în anul 4 de facultate am învățat din timp foarte bine procedura civilă; în luna iunie am recapitulat materiile pentru examenul de licență, a cărui tematică coincidea cu tematica pentru examenul de Barou; în luna iulie am luat o pauză – care a fost bine-meritată! Pregatirea efectivă pentru admiteri am început-o în luna august, la finalul căreia am dat examenul de Barou. Ulterior, s-a anunțat și concursul pentru Institut, astfel că de la jumătatea lunii septembrie și până în luna noiembrie (17 noiembrie 2019 a fost prima probă la INM), am reluat materia. Nu am folosit tratate și doctrină pentru că timpul este relativ scurt. Apreciez că înainte de examene este mult mai util: a fi citite Fișele de drept civil & Procedură Civilă – G. Boroi, iar pe partea de penal & procedură penală, în funcție de facultatea de unde candidatul provine, să mențină același autor după care a învățat și în timpul facultății. De ce? În primul rând, pentru ca timpul fiind scurt și materia vastă, personal mi s-a părut greu să mă obișnuiesc cu stilul domnului Udoriu, când aveam deja știută materia după cartea domnului Streteanu. În al doilea rând, din subiectele anilor precedenți, nu am întâlnit grile care să vizeze aspecte controversate. Codurile sunt esențiale în pregătire, parcurse de cât mai multe ori. O întrebare frecventă pe care am întâlnit-o este: „ Ai făcut grile multe?”. Nu, nu am făcut multe grile! După ce am terminat de parcurs toată materia, am făcut toate subiectele din anii precedenți (se găsesc culegeri de grile în acest sens) și am folosit și un site cu grile de admitere.

Ceea ce cred că este mai important, sau cel puțin ce aș dori sa transmit studenților care doresc să acceadă în profesia de magistrat și să se înscrie la concursurile viitoare pentru INM: aveți încredere în voi și nu uitați să vă relaxați! Din pregătire face parte si exercițiul psihic, nu numai învățatul. În cazul meu, am depus efort constant în cele câteva luni de pregătire efectivă pentru admitere. Cu toate acestea, media de învățat efectiv (deci fără să iau în considerare pauzele) a fost de 6 ore. Am învățat la bibliotecă, aproximativ 2 luni jumătate, luni – vineri, 8 – 19:30, evident cu pauze. Totuși, în momentul în care părăseam biblioteca, părăseam și învățatul, iar puținul timp liber pe care îl aveam zilnic, îl petreceam făcând ceea ce îmi făcea plăcere, dar niciodată nu mai învățam în afara programului stabilit. Consider că e foarte importantă organizarea timpului, perseverența, dar și relaxarea!

Cum a fost pentru tine examenul de admitere?

Referitor la admitere, apreciez că e foarte importantă conștientizarea faptului că nu doar învățatul contează, ci există și alți factori, precum oboseala, starea de spirit și atenția în ziua examenului, care pot influența rezultatul! De asemenea, eu nu am pus presiune pe mine și deși îmi doream foarte mult să intru la Institut, nu am făcut din asta un scop care să îmi distragă atenția, nu mi-am permis să îmi fac scenarii ulterioare admiterii. Am luat lucrurile pas cu pas, cu răbdare și cred că acest lucru m-a ajutat foarte mult.

În final, referitor la admitere, în zilele de examen am plecat cu încredere de acasă, cu gândul că mă voi descurca foarte bine, indiferent de subiect, iar în momentele de cumpănă din timpul examenelor consider că mi-a luminat Dumnezeu mintea și am trecut mai departe, pentru că, de ce nu, și asta contează. Pot fi lucruri pe care le cunoști, pe care le-ai repetat de n ori, dar fix în momentul cel mai important, mintea să se blocheze. Nu e o problemă și cel mai important, cred eu, e să nu te panichezi!

Foarte multă lume se teme de proba interviului. Ne poți spune câteva lucruri despre ea?

Acesta are 3 părți: o prezentare generală a candidatului, prezentarea unui eseu argumentativ pe baza unui proverb/ maximă (înainte de a intra în fața comisiei se extrage biletul și candidatul are aprox. 20 de minute la dispoziție pentru a scrie eseul), ultima parte constând în rezolvarea unei spețe de etică și deontologie.

În mare parte, aceste 3 părți sunt punctul de pornire într-o discutțe liberă între membrii comisiei și candidat, iar din punctul meu de vedere nu există răspunsuri corecte sau greșite, având în vedere că se urmărește personalitatea candidatului si compatibilitatea acestuia cu profesia de magistrat.

Ca pregătire, am recapitulat structura unui eseu, am citit diverse cărți, am încercat să îmi găsesc adevărata motivație pentru care îmi doresc să intru la Institut. Din perspectiva mea, cel mai bun mod de a te prezenta la interviu, este de a fi tu însuți. Într-adevar, atunci când te prezinți și vorbești, este necesar ca limbajul să fie adecvat, dar acest lucru nu înseamnă a disimula și a spune lucruri în care nu crezi. Totodată, din perspectiva mea, ar fi o greșeală să încerci să pari altceva decat ceea ce ești, deoarece interviul este practic un dialog între comisie și candidat, întrebările fiind adaptate în funcție de răspunsurile precedente ale candidatului.

Eu am mers cu multă încredere în mine, bazându-mă pe faptul că dorința mea de a deveni magistrat și principiile mele morale sunt unele sănătoase, astfel că îmi vor fi suficiente. Dorința de a deveni magistrat se bazează pe principii în care cred și pe cum văd eu rolul justiției în societate, acela de a menține un echilibru social.

Ce ne poți spune despre experiența ta ca auditor de justiție? Cum stau lucrurile la INM?

Dacă mă gândeam că facultatea și admiterile au fost grele, la INM am trecut la cu totul alt nivel. Generația mea (2020-2021, pentru că abia în anul 2020 am început cursurile, din cauza pandemiei) a urmat cursurile Institutului în sistem online. Anul I de INM presupune cursuri și seminare, însă abordarea se modifică raportat la facultate, în sensul că se presupune că teoria pură este deja bine stăpânită, punându-se accent pe aspecte precum: redactarea unor acte, desfășurarea ședințelor de judecată, discutarea aspectelor controversate în practică etc. Per ansamblu, seminarele au presupus efort constant, studiu constant, citit constant, teme constant. Totodată, există un sistem de evaluare continuă, notele fiind primite din activitatea la seminar, teme și teste. La finalul anului I am avut o sesiune de examene, iar în urma mediilor obținute (evaluare continuă & examene), în ordine, am optat pentru profesia de judecător/ procuror.

Anul II de INM presupune practică în instanțe și în cadrul altor instituții (spre exemplu la Penitenciare), unde auditorii au oportunitatea de a pune în practică ce au învățat în anul I de institut, dar și de a cunoaște judecători/ procurori și de a-și contura un mod de lucru, pentru a fi cât mai bine pregătiți pentru momentul în care vor intra în efectiv în profesie.

Tot acest parcurs: admitere, care dureză destul de mult, dar și cursurile de la INM consider că reprezintă și un test de anduranță, din toate punctele de vedere, dar fiecare reușită mi-a adus o satisfacție enormă, nu doar din perspectivă personală, ci mai ales din prisma faptului că voi deveni un bun profesionist!

Ce sfat le-ai da celor ce doresc să urmeze această cale?

Cred că e foarte important ca fiecare să se gândească de ce vrea să devină magistrat, pentru că drumul pentru a atinge acest țel este lung și uneori, anevoios, dar dacă e parcurs din pasiune și dăruire, merită fiecare zi!

Le doresc succes tututor celor care se pregătesc pentru admitere, spor la învățat și nu în ultimul rând, când simțiti că nu mai puteți, e în regulă să luați și o pauză, dar să nu renunțați!

TOATE CĂRȚILE PE CARE LE-AI PUTEA FOLOSI PENTRU PREGĂTIREA EXAMENULUI

Din interviul anterior, dar și dintr-un research pe grupul de Facebook despre care am vorbit, am extras o serie de materiale care ar putea să te ajute în pregătirea pentru examenul de admitere la INM. Bineînțeles, nu este nici o listă exhaustivă și nici o listă ”obligatorie”. Important este să înțelegi cât mai bine materia, iar unii autori ar putea fi mai buni pentru tine decât pentru alții. Din acest motiv, o să pun link-uri către cât mai multe materiale și o să atenționez asupra celor mai întâlnite printre recomandările celor de pe grup!

CIVIL & PROCEDURĂ CIVILĂ

PENAL & PROCEDURĂ PENALĂ

ALTELE

CONCLUZIE

Am căutat să scriu un articol cât mai complex, plin de informații utile, de opinii și de recomandări. Așa cum vă spuneam, este nevoie de multă ambiție și pregătire pentru acest examen, însă mă bucur foarte mult că am putut vorbi cu cineva ”din interior”. Această conversație m-a ajutat să dau puțin din misterul INM la o parte și să am încredere că dacă îmi doresc cu adevărat, o să reușesc! Dacă te-a ajutat și pe tine, dă-l mai departe!

În final, vă doresc multă baftă!

Următorul articol va fi despre admiterea în Barou, so stay tuned! Te poți abona la StuDrept chiar aici:

Se procesează…
Super! Mulțumim pentru abonare!

Distribuie pagina dacă ți s-a părut interesant!


StuDrept Blog este un blog dedicat tuturor studenților la Drept.
Trimite-ne articolul tău la adresa de email studreptblog@gmail.com


Susține și tu StuDrept Blog pe Patreon pentru content exclusiv și acces la draft-uri
sau printr-o donație unică!

4.5 2 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest

1 Comment
Newest
Oldest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
trackback

[…] și pentru a nu încărca acest articol cu ceva ce nu este imperios, te trimit, spre exemplu, la articolul privind admiterea la INM, pentru o listă foarte lungă de materiale pe care le-ai putea […]

1
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x