Grile – Civil. Contracte

Te sfătuim să folosești funcția de full-screen pentru cea mai bună experiență!

/30

Grile Licență UniBuc CIVIL – Contracte

Colecție de grile la materia dreptului civil: contracte. Grilele sunt extrase din examenele de licență anterioare!

1 / 30

1. Contractul:

2 / 30

2. Faţă de terţul cu care mandatarul a încheiat actul în numele mandantului:

3 / 30

3. Care din următoarele susţineri este adevărată:

4 / 30

4. În ipoteza în care părţile unui contract de vânzare a unui bun imobil a cărui valoare, atât cea obiectivă, cât şi cea
agreată de părţi, este de 100.000 lei, stabilesc în cuprinsul contractului că preţul pe care îl vor menţiona în contract şi pe
care îl vor declara notarului public este de 20.000 lei, iar părţile urmăresc cu certitudine transferul proprietăţii asupra
bunului:

5 / 30

5. Este necesar un mandat special şi autentic pentru încheierea valabilă, prin mandatar, a:

6 / 30

6. Ca urmare a vânzării bunului către un terţ în interiorul termenului stabilit într-o promisiune:

7 / 30

7. Termenul de restituire a împrumutului:

8 / 30

8. Riscul pieirii fortuite a bunului în contractele sinalagmatice translative de proprietate:

9 / 30

9. Contractul de tranzacţie produce:

10 / 30

10. Mandatarul:

11 / 30

11. Vânzătorul este obligat să garanteze contra evicţiunii:

12 / 30

12. În cazul în care, în timpul unei locaţiuni, bunul dat în locaţiune are nevoie de reparaţii care nu pot fi amânate până la
finalul locaţiunii:

13 / 30

13. Locaţiunea:

14 / 30

14. Pentru a se putea angaja răspunderea vânzătorului pentru neexecutarea obligaţiei de garanţie contra viciilor
ascunse, viciul:

15 / 30

15. În absenţa unei convenţii în sens contrar, vânzătorul nu răspunde:

16 / 30

16. Este falsă următoarea susţinere:

17 / 30

17. Dacă o parte contractează aflându-se într-o stare de nevoie:

18 / 30

18. Sunt aplicabile condiţii de formă ad validitatem în privinţa:

19 / 30

19. Suma de bani plătită promitentului de beneficiarul unei promisiuni unilaterale de vânzare, în temeiul
promisiunii, de regulă:

20 / 30

20. Este strict necesar un mandat special şi autentic pentru încheierea valabilă, prin mandatar, a:

21 / 30

21. În cazul contractului de promisiune unilaterală de cumpărare:

22 / 30

22. În cursul duratei locaţiunii, modificarea bunului aflat în locaţiune:

23 / 30

23. Vânzătorul răspunde pentru evicţiune faţă de cumpărător:

24 / 30

24. În materia locaţiunii:

25 / 30

25. În cazul vânzării lucrului altuia

26 / 30

26. În materia vânzării

27 / 30

27. În cazul în care actul pentru care s-a dat mandat nu se încheie:

28 / 30

28. Are întotdeauna caracter sinalagmatic:

29 / 30

29. Locaţiunea:

30 / 30

30. Vânzarea:

Your score is

The average score is 65%

0%

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x