Grile – Civil. Contracte

Te sfătuim să folosești funcția de full-screen pentru cea mai bună experiență!

/30

Grile Licență UniBuc CIVIL – Contracte

Colecție de grile la materia dreptului civil: contracte. Grilele sunt extrase din examenele de licență anterioare!

1 / 30

1. Riscul pieirii fortuite a bunului în contractele sinalagmatice translative de proprietate:

2 / 30

2. Suma de bani plătită promitentului de beneficiarul unei promisiuni unilaterale de vânzare, în temeiul
promisiunii, de regulă:

3 / 30

3. Vânzătorul răspunde pentru evicţiune faţă de cumpărător:

4 / 30

4. Contractul de tranzacţie produce:

5 / 30

5. Are întotdeauna caracter sinalagmatic:

6 / 30

6. În cursul duratei locaţiunii, modificarea bunului aflat în locaţiune:

7 / 30

7. În ipoteza în care părţile unui contract de vânzare a unui bun imobil a cărui valoare, atât cea obiectivă, cât şi cea
agreată de părţi, este de 100.000 lei, stabilesc în cuprinsul contractului că preţul pe care îl vor menţiona în contract şi pe
care îl vor declara notarului public este de 20.000 lei, iar părţile urmăresc cu certitudine transferul proprietăţii asupra
bunului:

8 / 30

8. Vânzarea:

9 / 30

9. Vânzătorul este obligat să garanteze contra evicţiunii:

10 / 30

10. În cazul vânzării lucrului altuia

11 / 30

11. În cazul în care, în timpul unei locaţiuni, bunul dat în locaţiune are nevoie de reparaţii care nu pot fi amânate până la
finalul locaţiunii:

12 / 30

12. Este strict necesar un mandat special şi autentic pentru încheierea valabilă, prin mandatar, a:

13 / 30

13. În materia vânzării

14 / 30

14. Termenul de restituire a împrumutului:

15 / 30

15. Dacă o parte contractează aflându-se într-o stare de nevoie:

16 / 30

16. În cazul contractului de promisiune unilaterală de cumpărare:

17 / 30

17. În materia locaţiunii:

18 / 30

18. Locaţiunea:

19 / 30

19. Faţă de terţul cu care mandatarul a încheiat actul în numele mandantului:

20 / 30

20. În absenţa unei convenţii în sens contrar, vânzătorul nu răspunde:

21 / 30

21. Contractul:

22 / 30

22. Care din următoarele susţineri este adevărată:

23 / 30

23. În cazul în care actul pentru care s-a dat mandat nu se încheie:

24 / 30

24. Pentru a se putea angaja răspunderea vânzătorului pentru neexecutarea obligaţiei de garanţie contra viciilor
ascunse, viciul:

25 / 30

25. Este necesar un mandat special şi autentic pentru încheierea valabilă, prin mandatar, a:

26 / 30

26. Locaţiunea:

27 / 30

27. Mandatarul:

28 / 30

28. Ca urmare a vânzării bunului către un terţ în interiorul termenului stabilit într-o promisiune:

29 / 30

29. Este falsă următoarea susţinere:

30 / 30

30. Sunt aplicabile condiţii de formă ad validitatem în privinţa:

Your score is

The average score is 66%

0%

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x