Grile – Civil. Contracte

Te sfătuim să folosești funcția de full-screen pentru cea mai bună experiență!

/30

Grile Licență UniBuc CIVIL – Contracte

Colecție de grile la materia dreptului civil: contracte. Grilele sunt extrase din examenele de licență anterioare!

1 / 30

1. Pentru a se putea angaja răspunderea vânzătorului pentru neexecutarea obligaţiei de garanţie contra viciilor
ascunse, viciul:

2 / 30

2. În absenţa unei convenţii în sens contrar, vânzătorul nu răspunde:

3 / 30

3. Contractul:

4 / 30

4. Ca urmare a vânzării bunului către un terţ în interiorul termenului stabilit într-o promisiune:

5 / 30

5. În materia vânzării

6 / 30

6. În cazul vânzării lucrului altuia

7 / 30

7. În cursul duratei locaţiunii, modificarea bunului aflat în locaţiune:

8 / 30

8. În cazul în care, în timpul unei locaţiuni, bunul dat în locaţiune are nevoie de reparaţii care nu pot fi amânate până la
finalul locaţiunii:

9 / 30

9. Faţă de terţul cu care mandatarul a încheiat actul în numele mandantului:

10 / 30

10. Sunt aplicabile condiţii de formă ad validitatem în privinţa:

11 / 30

11. Este strict necesar un mandat special şi autentic pentru încheierea valabilă, prin mandatar, a:

12 / 30

12. Suma de bani plătită promitentului de beneficiarul unei promisiuni unilaterale de vânzare, în temeiul
promisiunii, de regulă:

13 / 30

13. În ipoteza în care părţile unui contract de vânzare a unui bun imobil a cărui valoare, atât cea obiectivă, cât şi cea
agreată de părţi, este de 100.000 lei, stabilesc în cuprinsul contractului că preţul pe care îl vor menţiona în contract şi pe
care îl vor declara notarului public este de 20.000 lei, iar părţile urmăresc cu certitudine transferul proprietăţii asupra
bunului:

14 / 30

14. Termenul de restituire a împrumutului:

15 / 30

15. Locaţiunea:

16 / 30

16. Riscul pieirii fortuite a bunului în contractele sinalagmatice translative de proprietate:

17 / 30

17. Mandatarul:

18 / 30

18. Dacă o parte contractează aflându-se într-o stare de nevoie:

19 / 30

19. Vânzătorul răspunde pentru evicţiune faţă de cumpărător:

20 / 30

20. În cazul contractului de promisiune unilaterală de cumpărare:

21 / 30

21. Are întotdeauna caracter sinalagmatic:

22 / 30

22. Vânzarea:

23 / 30

23. Vânzătorul este obligat să garanteze contra evicţiunii:

24 / 30

24. Este necesar un mandat special şi autentic pentru încheierea valabilă, prin mandatar, a:

25 / 30

25. Care din următoarele susţineri este adevărată:

26 / 30

26. În materia locaţiunii:

27 / 30

27. Este falsă următoarea susţinere:

28 / 30

28. Contractul de tranzacţie produce:

29 / 30

29. Locaţiunea:

30 / 30

30. În cazul în care actul pentru care s-a dat mandat nu se încheie:

Your score is

The average score is 65%

0%

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x