Grile – Civil. Teoria Generală

Te sfătuim să folosești funcția de full-screen pentru cea mai bună experiență!

/35

Grile Licență UniBuc CIVIL – TEORIA GENERALĂ

Colecție de grile din materia CIVIL TEORIA GENERALĂ extrase din examenele anterioare!

1 / 35

1. Dacă, prin contractul de vânzare a unei perechi de pantofi, încheiat la 01 aprilie 2019, părţile au prevăzut că,
„vânzătorul va repara sau schimba pantofii numai dacă, după o folosire normală, aceştia se vor deteriora în termen de 6
luni de la predare”, atunci:

2 / 35

2. În materia dreptului de proprietate:

3 / 35

3. În cazul acţiunii în anularea unui act juridic:

4 / 35

4. Consimţământul nu este exprimat liber:

5 / 35

5. În categoria persoanelor care pot invoca prescripţia extinctivă intră:

6 / 35

6. Dacă o parte contractează aflându-se într-o stare de nevoie:

7 / 35

7. Dreptul la acţiunea în răspundere contractuală pentru neexecutarea unei obligaţii contractuale de a face începe să
curgă:

8 / 35

8. Reprezintă un caz de acoperire a nulităţii:

9 / 35

9. Suspendarea prescripţiei pentru motive ce privesc creditorul:

10 / 35

10. Se aplică cu prioritate în concurs cu celelalte variante, următoarea regulă de interpretare a contractului:

11 / 35

11. În cazul repunerii în termenul de prescripţie extinctivă:

12 / 35

12. Nulitatea relativă:

13 / 35

13. Un termen de 6 luni început la data de 01.01.2021 se împlineşte (făcând abstracţie de regula prorogării în
cazul în care termenul se împlineşte într-o zi nelucrătoare):

14 / 35

14. Este adevărată următoarea afirmaţie:

15 / 35

15. Criteriul caracterului oneros/gratuit al contractului este:

16 / 35

16. Actul juridic:

17 / 35

17. În cazul leziunii:

18 / 35

18. Există atât un moment subiectiv, cât şi un moment obiectiv pentru începutul prescripţiei în următorul caz:

19 / 35

19. Condiţia:

20 / 35

20. Renunţarea la beneficiul decăderii:

21 / 35

21. Este adevărată următoarea afirmaţie:

22 / 35

22. Reprezintă o excepţie de la opozabilitatea actului juridic:

23 / 35

23. Poate constitui o excepţie de la principiul repunerii părţilor în situaţia anterioară încheierii actului nul sau
anulat:

24 / 35

24. În cazul admiterii definitive a acţiunii în anularea unui act juridic:

25 / 35

25. Absenţa cauzei actului juridic civil:

26 / 35

26. În categoria persoanelor care pot invoca prescripţia extinctivă intră:

27 / 35

27. Organul de jurisdicţie:

28 / 35

28. În cazul cesiunii de creanţă, prescripţia acţiunii cesionarului împotriva debitorului curge:

29 / 35

29. Condiţia suspensivă:

30 / 35

30. Este prescriptibil dreptul material la acţiunea:

31 / 35

31. Dacă prin contractul de vânzare încheiat, cumpărătorul A a renunţat la prescripţia pe care ar putea să o
invoce în privinţa dreptului vânzătorului B la plata preţului, atunci această clauză este:

32 / 35

32. Eroarea:

33 / 35

33. Este prescriptibilă:

34 / 35

34. Este contract unilateral:

35 / 35

35. Atunci când se încalcă o condiţie de validitate a actului juridic la data încheierii acestuia:

Your score is

0%

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x