Grile – Civil. Teoria Generală

Te sfătuim să folosești funcția de full-screen pentru cea mai bună experiență!

/53

Grile Licență UniBuc CIVIL – TEORIA GENERALĂ

Colecție de grile din materia CIVIL TEORIA GENERALĂ extrase din examenele anterioare!

1 / 53

1. În cazul în care debitorul, la scadenţă, nu mai poate executa obligaţia asumată, aceasta devenind imposibil de executat în mod absolut, atunci contractul prin care s-a obligat este:

2 / 53

2. Contractele cu titlu oneros:

3 / 53

3. Condiţia:

4 / 53

4. Criteriul caracterului oneros/gratuit al contractului este:

5 / 53

5. În cazul repunerii în termenul de prescripţie extinctivă:

6 / 53

6. Dacă o parte contractează aflându-se într-o stare de nevoie:

7 / 53

7. Condiţia suspensivă:

8 / 53

8. Prescripţia începe să curgă:

9 / 53

9. Reprezintă o excepţie de la principiul forţei obligatorii a contractului:

10 / 53

10. Atunci când se încalcă o condiţie de validitate a actului juridic la data încheierii acestuia:

11 / 53

11. Este adevărată următoarea afirmaţie:

12 / 53

12. Dreptul la acţiunea în răspundere contractuală pentru neexecutarea unei obligaţii contractuale de a face începe să
curgă:

13 / 53

13. Poate constitui o excepţie de la principiul repunerii părţilor în situaţia anterioară încheierii actului nul sau
anulat:

14 / 53

14. Este contract unilateral:

15 / 53

15. Este prescriptibil dreptul material la acţiunea:

16 / 53

16. Eroarea:

17 / 53

17. Este aplicabil termenul de prescripţie special de 2 ani, prevăzut de către Codul civil, în cazul:

18 / 53

18. În categoria persoanelor care pot invoca prescripţia extinctivă intră:

19 / 53

19. Actul juridic unilateral:

20 / 53

20. În cazul cesiunii de creanţă, prescripţia acţiunii cesionarului împotriva debitorului curge:

21 / 53

21. Absenţa cauzei actului juridic civil:

22 / 53

22. În categoria persoanelor care pot invoca prescripţia extinctivă intră:

23 / 53

23. Nulitatea relativă:

24 / 53

24. Actul juridic:

25 / 53

25. Este un contract cu executare succesivă:

26 / 53

26. Este prescriptibilă:

27 / 53

27. Nu sunt supuse unui termen de prescripţie:

28 / 53

28. Restituirea bunului în cazul anulării unui contract translativ de proprietate:

29 / 53

29. Dacă prin contractul de vânzare încheiat, cumpărătorul A a renunţat la prescripţia pe care ar putea să o
invoce în privinţa dreptului vânzătorului B la plata preţului, atunci această clauză este:

30 / 53

30. În cazul leziunii:

31 / 53

31. În cazul acţiunii în anularea unui act juridic:

32 / 53

32. În materia dreptului de proprietate:

33 / 53

33. Eroarea:

34 / 53

34. Un termen de 6 luni început la data de 01.01.2021 se împlineşte (făcând abstracţie de regula prorogării în
cazul în care termenul se împlineşte într-o zi nelucrătoare):

35 / 53

35. Consimţământul nu este exprimat liber:

36 / 53

36. Consimţământul nu este serios atunci când:

37 / 53

37. Este adevărată următoarea afirmaţie:

38 / 53

38. În cazul admiterii definitive a acţiunii în anularea unui act juridic:

39 / 53

39. Dacă, prin contractul de vânzare a unei perechi de pantofi, încheiat la 01 aprilie 2019, părţile au prevăzut că,
„vânzătorul va repara sau schimba pantofii numai dacă, după o folosire normală, aceştia se vor deteriora în termen de 6
luni de la predare”, atunci:

40 / 53

40. Reprezintă o excepţie de la opozabilitatea actului juridic:

41 / 53

41. Nulitatea virtuală:

42 / 53

42. Renunţarea la beneficiul decăderii:

43 / 53

43. Forma cerută ad validitatem:

44 / 53

44. Este valabilă:

45 / 53

45. Se aplică cu prioritate în concurs cu celelalte variante, următoarea regulă de interpretare a contractului:

46 / 53

46. Obiectul actului juridic civil:

47 / 53

47. Dacă într-o promisiune bilaterală de vânzare, s-a stipulat o clauză de dezicere (denunţare unilaterală a
contractului), fără nicio contraprestaţie, în favoarea exclusiv a promitentului cumpărător, iar nu şi a
promitentului vânzător, această clauză:

48 / 53

48. Suspendarea prescripţiei pentru motive ce privesc creditorul:

49 / 53

49. Este adevărată următoarea afirmaţie:

50 / 53

50. Organul de jurisdicţie:

51 / 53

51. Există reguli speciale referitoare la începutul prescripţiei privind:

52 / 53

52. Reprezintă un caz de acoperire a nulităţii:

53 / 53

53. Există atât un moment subiectiv, cât şi un moment obiectiv pentru începutul prescripţiei în următorul caz:

Your score is

0%

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest

1 Comment
Newest
Oldest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
dana
dana
3 months ago

nu cumva aceasta grila este gresita?

1
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x