Grile – Penal General

Te sfătuim să folosești funcția de full-screen pentru cea mai bună experiență!

0%

Grile Licență Drept UniBuc PENAL GENERAL

Colecție de grile din materia penalului general. Grilele au fost extrase din examenele de licență anterioare!

1 / 54

1. Măsura de siguranţă a internării medicale se poate lua:

2 / 54

2. Complicele contribuie la comiterea unei fapte prevăzute de legea penală de către autor prin:

3 / 54

3. Pedepsele complementare constând în interzicerea exercitării unor drepturi, stabilite pe lângă pedepsele
principale, în cazul concursului de infracţiuni, se aplică pe lângă pedeapsa rezultantă:

4 / 54

4. În cazul persoanei juridice:

5 / 54

5. Primul termen al recidivei poate consta:

6 / 54

6. După executarea a 5 luni de închisoare dintr-o pedeapsă de 2 ani, pronunţată pentru o infracţiune
intenţionată, se săvârşeşte din nou o infracţiune intenţionată pentru care legea prevede pedeapsa închisorii
mai mare de un an şi pentru care se stabileşte o pedeapsă cu închisoarea de 6 luni. În acest caz pedeapsa
rezultantă se va aplica:

7 / 54

7. Revocarea amânării aplicării pedepsei se dispune, cu îndeplinirea şi altor condiţii, dacă:

8 / 54

8. La stabilirea stării de recidivă nu se ţine seama de condamnările:

9 / 54

9. Dacă pentru trei infracţiuni concurente, judecate de instanţe diferite, s-au stabilit, pentru primele două infracţiuni
pedepsele cu închisoarea de 1 an şi 2 ani, aplicându-se pedeapsa rezultantă de 2 ani şi 4 luni, iar pentru cea de-a treia
infracţiune, judecată de către o altă instanţă, închisoarea de 3 ani, pedeapsa rezultantă pentru întreg concursul de
infracţiuni va fi de:

10 / 54

10. Inculpaţii A, B şi C s-au înţeles să sustragă bunuri dintr-un apartament, având informaţii că locatarii sunt plecaţi în
concediu. Cei trei inculpaţi au convenit ca în timp ce A şi B vor pătrunde în locuinţă, C să rămână de pază afară. Astfel,
după ce inculpatul A a reuşit să spargă uşa şi a pătruns în apartament împreună cu B, s-a declanşat sistemul de alarmă al
locuinţei. Inculpatul C i-a avertizat pe A şi B că trebuie să plece de urgenţă deoarece are impresia că au fost descoperiţi.
Neavând timp să caute banii, inculpaţii au ieşit în grabă afară, A reuşind să ia un laptop deoarece putea fi uşor de
transportat, aspect observat şi de B. În speţă:

11 / 54

11. Dacă pentru trei infracţiuni concurente, judecate de instanţe diferite, s-au stabilit, pentru primele două
infracţiuni pedepsele cu închisoarea de 7 ani şi 1 an, aplicându-se şi o pedeapsa rezultantă, iar pentru cea de-a
treia infracţiune, judecată de către o altă instanţă, închisoarea de 1 an, pedeapsa rezultantă pentru întreg
concursul de infracţiuni va fi de:

12 / 54

12. A i-a aplicat inculpatului X o lovitură puternică cu pumnul în faţă după care a fugit pentru a scăpa de
inculpat. Prinzându-l din urmă X i-a aplicat victimei mai multe lovituri săvârşind infracţiunea de vătămare
corporală. În speţă:

13 / 54

13. Condamnatul aflat în executarea unei pedepse de 3 ani închisoare stabilită pentru o infracţiune săvârşită cu intenţie a
săvârşit din nou o infracţiune din culpă pentru care legea prevede pedeapsa închisorii alternativ cu pedeapsa amenzii.
Judecându-l pentru noua infracţiune, instanţa l-a condamnat pe inculpat la pedeapsa amenzii. În acest caz:

14 / 54

14. Condamnatul aflat în termenul de supraveghere a liberării condiţionate dintr-o pedeapsă de 2 ani de
închisoare a săvârşit din nou o infracţiune, descoperită pe parcursul termenului de supraveghere, pentru care a
fost condamnat la pedeapsa închisorii. În acest caz:

15 / 54

15. Se dă următorul text incriminator: însuşirea, folosirea sau traficarea de către un funcţionar public, în
interesul său sau pentru altul, de bani, valori sau alte bunuri pe care le gestionează ori le administrează se
pedepseşte cu închisoarea de la 2 la 7 ani şi interzicerea exercitării dreptului de a ocupa o funcţie publică. (art.
295 C. pen.). Cu privire la această infracţiune:

16 / 54

16. Alegeţi afirmaţia corectă:

17 / 54

17. Pentru comiterea a două infracţiuni concurente (concurs formal) săvârşite cu intenţie, inculpatul a fost
condamnat la pedeapsa rezultantă închisorii de 1 an şi 20 de zile. Până la începerea executării pedepsei s-a
descoperit că inculpatul mai săvârşise încă o infracţiune intenţionată, concurentă cu primele, pentru care legea
prevede pedeapsa închisorii mai mare de 1 an. În acest caz pedeapsa ce urmează să fie aplicată inculpatului
pentru întreaga pluralitate de infracţiuni va parcurge următoarele etape:

18 / 54

18. Fapta comisă din culpă constituie infracţiune:

19 / 54

19. Pedeapsa în cazul infracţiunii continue se aplică:

20 / 54

20. în speţă inculpatul a fost condamnat definitiv la pedeapsa închisorii de 2 ani pentru săvârşirea unei
infracţiuni cu intenţie şi mai înainte de începerea executării acesteia a săvârşit din nou o infracţiune cu intenţie
pentru care legea prevede pedeapsa închisorii de la o lună la 1 an alternativ cu pedeapsa amenzii. Pentru
săvârşirea noii infracţiuni instanţa a ales să-l condamne pe inculpat la pedeapsa amenzii. În speţă:

21 / 54

21. Alegeţi afirmaţia corectă:

22 / 54

22. În cauză, inculpatul a fost condamnat la 2 ani închisoare pentru o infracţiune de furt calificat, la 2 ani închisoare
pentru o tentativă la infracţiunea de tâlhărie calificată şi la 1 an închisoare pentru o infracţiune de vătămare corporală din
culpă. Din datele aflate la dosar s-a mai reţinut că inculpatul mai fusese condamnat anterior pentru o infracţiune de furt la
o pedeapsă de 1 an şi 3 luni din care executase efectiv 1 an, fiind în termenul de supraveghere a liberării condiţionate la
data săvârşirii celor trei infracţiuni de mai sus. În speţă:

23 / 54

23. Reabilitarea are loc de drept în cazul condamnării:

24 / 54

24. Graţierea colectivă:

25 / 54

25. Alegeţi afirmaţia corectă:

26 / 54

26. Pedeapsa în cazul infracţiunii continuate se aplică:

27 / 54

27. Alegeţi afirmaţia corectă:

28 / 54

28. Inculpatul a fost condamnat la pedeapsa închisorii de 2 ani pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat. Din actele de
la dosar rezultă că inculpatul a mai săvârşit o infracţiune continuată, formată din 4 acte de executare şi pentru care legea
prevede pedeapsa cu închisoarea de la 1 la 5 ani. S-a mai reţinut că trei dintre actele de executare ale infracţiunii
continuate s-au săvârşit anterior rămânerii definitive a hotărârii de condamnare pentru infracţiunea de furt calificat, iar cel
de-al patrulea a fost săvârşit la foarte scurt timp după rămânerea definitivă a hotărârii respective. În acest caz:

29 / 54

29. Culpa ca formă a vinovăţiei există când infractorul:

30 / 54

30. Când hotărârea de a săvârşi o infracţiune a fost pusă în executare, însă actul de executare a fost întrerupt,
producându-se şi rezultatul urmărit, se realizează:

31 / 54

31. Alegeţi afirmaţia corectă:

32 / 54

32. Graţierea:

33 / 54

33. Concursul real de infracţiuni se caracterizează printre altele prin:

34 / 54

34. În cazul săvârşirii de către un minor a două infracţiuni cu reţinerea unei circumstanţe agravante pentru
fiecare dintre infracţiuni, acesta va putea fi sancţionat:

35 / 54

35. Dacă pentru trei infracţiuni concurente, judecate de instanţe diferite, s-au stabilit, pentru primele două
infracţiuni pedepsele cu închisoarea de 1 an şi 2 ani, aplicându-se pedeapsa rezultantă de 2 ani şi 4 luni, iar
pentru cea de-a treia infracţiune, judecată de către o altă instanţă, închisoarea de 6 luni, pedeapsa rezultantă
pentru întreg concursul de infracţiuni va fi de:

36 / 54

36. Dacă actele îndeplinite până în momentul desistării constituie o altă infracţiune:

37 / 54

37. Alegeţi afirmaţia corectă:

38 / 54

38. S-a reţinut că inculpatul, după ce mai fusese condamnat la pedeapsa închisorii de 1 an pentru săvârşirea unei
infracţiuni cu intenţie şi mai înainte de începerea executării acesteia, a săvârşit din nou o infracţiune cu intenţie pentru
care legea prevede pedeapsa închisorii de 1 an alternativ cu pedeapsa amenzii. În speţă:

39 / 54

39. S-a stabilit că inculpaţii X şi Y conducători auto, din neatenţie, au produs un accident de circulaţie prin
ciocnirea maşinilor pe care le conduceau şi rănirea gravă a unui pieton aflat într-o staţie de autobuz. Deoarece
maşina salvării chemată la locul accidentului a întârziat să ajungă, inculpatul Y a transportat victima la spital şi
astfel viaţa i-a fost salvată. În cauză:

40 / 54

40. Măsura de siguranţă a internării medicale se poate lua:

41 / 54

41. Răspunderea penală a persoanei juridice:

42 / 54

42. Alegeţi afirmaţia corectă:

43 / 54

43. S-a stabilit că doi inculpaţi, conducători auto, din neatenţie, au produs un accident de circulaţie prin ciocnirea
maşinilor pe care le conduceau şi rănirea gravă a unui pieton aflat pe trotuar. S-a mai reţinut că unul dintre inculpaţi a
transportat victima la spital şi astfel viaţa i-a fost salvată. În cauză:

44 / 54

44. Condamnatul aflat în termenul de supraveghere a liberării condiţionate dintr-o pedeapsă de un an închisoare a săvârşit
o infracţiune, descoperită imediat după săvârşire, pentru care a fost condamnat la pedeapsa amenzii. În acest caz:

45 / 54

45. Anularea suspendării executării pedepsei sub supraveghere se dispune, cu îndeplinirea şi altor condiţii,
dacă:

46 / 54

46. Măsura de siguranţă a confiscării speciale se poate lua:

47 / 54

47. Răspunderea penală a persoanei juridice:

48 / 54

48. Alegeţi afirmaţia corectă:

49 / 54

49. În cazul săvârşirii unei infracţiuni din culpă, dacă în cauză sunt incidente două circumstanţe atenuante legale:

50 / 54

50. Pentru comiterea a trei infracţiuni concurente, inculpatul a fost condamnat la pedeapsa închisorii de 5 ani. Până la
începerea executării pedepsei s-a descoperit că inculpatul mai săvârşise încă două infracţiuni concurente cu primele, iar
pentru una dintre acestea fusese condamnat la o pedeapsă cu închisoarea pe care o executase. In acest caz, pedeapsa ce
urmează să fie aplicată inculpatului va parcurge următoarele etape:

51 / 54

51. Faţă de minorul care a săvârşit o infracţiune pentru care legea prevede pedeapsa închisorii de 7 ani sau mai
mare ori detenţiunea pe viaţă:

52 / 54

52. Reabilitarea are loc de drept în cazul condamnării:

53 / 54

53. În cazul în care după comiterea faptei şi mai înainte de descoperirea ei, autorul a încunoştinţat autorităţile de
comiterea faptei, dar până la venirea echipajului de salvare chiar el a reuşit împiedicarea producerii rezultatului,
atunci:

54 / 54

54. în speţă, s-a reţinut că X a fost condamnat pentru un concurs de infracţiuni la o pedeapsă rezultantă de 4 ani
închisoare pe care a executat-o. La scurt timp după executarea acesteia, X a mai săvârşit o altă infracţiune pentru care a
fost condamnat la o pedeapsă de 2 ani închisoare. În acest caz:

Your score is

The average score is 58%

0%

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x