Grile – RANDOM

Pe pagina aceasta, platforma generează un quiz random cu toate întrebările din baza de date. Quiz-urile astfel apărute conțin 100 de grile cu o singură variantă de răspuns!

Nu uita să folosești funcția de full-screen!

/100
0 votes, 0 avg
288

100 de grile random

100 de grile alese random de platformă din toate categoriile de civil și penal!

1 / 100

Category: Contracte

1. În cazul contractului de promisiune unilaterală de cumpărare:

2 / 100

Category: Contracte

2. Suma de bani plătită promitentului de beneficiarul unei promisiuni unilaterale de vânzare, în temeiul
promisiunii, de regulă:

3 / 100

Category: Contracte

3. Vânzătorul este obligat să garanteze contra evicţiunii:

4 / 100

Category: Contracte

4. Pentru a se putea angaja răspunderea vânzătorului pentru neexecutarea obligaţiei de garanţie contra viciilor
ascunse, viciul:

5 / 100

Category: Contracte

5. Vânzarea:

6 / 100

Category: Contracte

6. În materia vânzării

7 / 100

Category: Contracte

7. În cazul în care actul pentru care s-a dat mandat nu se încheie:

8 / 100

Category: Contracte

8. Contractul de tranzacţie produce:

9 / 100

Category: Succesiuni

9. Moştenirea de cuius-ului D a fost acceptată valabil de cele două soţii supravieţuitoare ale sale (S1 şi S2), de
către cei trei ascendenţi privilegiaţi ai săi (A1, A2 şi A3) şi de către trei din cei patru fraţi ai săi (F1, F2, F3). În
acest caz:

10 / 100

Category: Succesiuni

10. D l-a dezmoştenit total pe fiul său, C1. Ulterior, tatăl lui D, T, îl omoară pe celălalt fiu al lui D, C2. T este
condamnat definitiv pentru acest omor. În fine, D moare, iar moştenirea sa este acceptată de C1, T, M (mama
sa), S (soţia supravieţuitoare a lui D), F1 (fratele bun al lui D) şi F2 (copilul lui T dintr-o altă căsătorie decât
aceea din care a rezultat D). În acest caz:

11 / 100

Category: Succesiuni

11. Cei doi copii ai defunctului X, CI şi C2, sunt predecedaţi şi dezmoşteniţi total de către X. Moştenirea lui X
a fost acceptată de către NI şi N2 (fiii lui CI), N3 şi N4 (fiii lui C2) şi de către M (mama lui X). N3 a fost
condamnat definitiv pentru că l-a omorât pe C2. În acest caz:

12 / 100

Category: Succesiuni

12. O sarcină:

13 / 100

Category: Succesiuni

13. La moştenirea defunctului reclamă drepturi soţia supravieţuitoare, mama dezmoştenită total, fratele bunicului
matern şi cei doi fraţi ai bunicului patern. În acest caz:

14 / 100

Category: Succesiuni

14. În cadrul clasei a II-a de moştenitori:

15 / 100

Category: Succesiuni

15. În cazul în care la moştenirea lui X vin trei nepoţi de fiu, unul al copilului CI şi doi ai copilului C2, cum se împarte
moştenirea în condiţiile în care şi CI şi C2 sunt şi predecedaţi şi exheredaţi de defunct prin testament valabil:

16 / 100

Category: Succesiuni

16. La fel ca şi sora mamei defunctului, sora mai mare a defunctului:

17 / 100

Category: Penal Special

17. Fapta subiectului activ de a Iovi un poliţist pentru a-şi asigura scăparea după ce a sustras un bun reprezintă:

18 / 100

Category: Penal Special

18. Fapta majorului, de a determina un minor de 11 ani să îl atingă în zona organelor genitale, urmată de
realizarea unui act sexual oral consimţit, în situaţia în care expertiza medico-legală a concluzionat că minorul
nu are dezvoltarea psihică necesară pentru a realiza natura faptelor sale, reprezintă:

19 / 100

Category: Penal Special

19. Infracţiunea de întrerupere a cursului sarcinii (art. 201 C.pen.):

20 / 100

Category: Penal Special

20. Elementul material al infracţiunii de delapidare constă în:

21 / 100

Category: Penal Special

21. Fapta persoanei care, în schimbul unei sume de bani, ascunde un bun despre care, în momentul primirii, a aflat
că provine din furt, reprezintă:

22 / 100

Category: Penal Special

22. Nu poate exista infracţiunea de abuz de încredere (art. 238 C.pen.) în cazul în care făptuitorul îşi însuşeşte:

23 / 100

Category: Penal Special

23. Poate exista infracţiunea de ameninţare atunci când:

24 / 100

Category: Penal Special

24. Dacă în urma unui accident rutier se constată că autorul a depăşit viteza legală, fără a i se reţine o altă
împrejurare imputabilă, iar victima necesită pentru vindecare 90 de zile de îngrijiri medicale:

25 / 100

Category: Penal Special

25. Omorul comis pentru săvârşirea unei tâlhării, dacă făptuitorul nu mai reuşeşte să sustragă bunul, reprezintă:

26 / 100

Category: Penal Special

26. Care va fi încadrarea juridică, în cazul în care făptuitorul a încuiat şi abandonat victima într-o cameră frigorifică,
cu scopul de a o împiedica să participe la o întâlnire, iar victima a decedat?

27 / 100

Category: Penal Special

27. Infracţiunea de trafic de influenţă:

28 / 100

Category: Penal Special

28. G cumpără de la M, în condiţii avantajoase, două telefoane mobile, având reprezentarea faptului că acestea provin din
infracţiuni de furt şi promite să cumpere şi alte telefoane în aceleaşi condiţii. După o săptămână, M îi aduce şi îi oferă lui
G alte două telefoane, dar acesta refuză să le mai cumpere. În sarcina lui G se va reţine:

29 / 100

Category: Penal Special

29. Se poate reţine:

30 / 100

Category: Penal Special

30. În cazul infracţiunii de abuz de încredere (art. 238 C.pen.):

31 / 100

Category: Penal Special

31. Lovirea unei persoane, cu consecinţa unor contuzii cranio-cerebrale vindecabile în 20 de zile, dar care au declanşat o
meningită acută, survenită la un organism cu grave alterări hepato-renale şi miocardice, cu urmarea morţii victimei,
constituie infracţiunea de:

32 / 100

Category: Penal General

32. S-a stabilit că inculpaţii X şi Y conducători auto, din neatenţie, au produs un accident de circulaţie prin
ciocnirea maşinilor pe care le conduceau şi rănirea gravă a unui pieton aflat într-o staţie de autobuz. Deoarece
maşina salvării chemată la locul accidentului a întârziat să ajungă, inculpatul Y a transportat victima la spital şi
astfel viaţa i-a fost salvată. În cauză:

33 / 100

Category: Penal General

33. Alegeţi afirmaţia corectă:

34 / 100

Category: Penal General

34. În cazul săvârşirii de către un minor a două infracţiuni cu reţinerea unei circumstanţe agravante pentru
fiecare dintre infracţiuni, acesta va putea fi sancţionat:

35 / 100

Category: Penal General

35. În cazul în care după comiterea faptei şi mai înainte de descoperirea ei, autorul a încunoştinţat autorităţile de
comiterea faptei, dar până la venirea echipajului de salvare chiar el a reuşit împiedicarea producerii rezultatului,
atunci:

36 / 100

Category: Penal General

36. Alegeţi afirmaţia corectă:

37 / 100

Category: Penal General

37. Culpa ca formă a vinovăţiei există când infractorul:

38 / 100

Category: Penal General

38. Revocarea amânării aplicării pedepsei se dispune, cu îndeplinirea şi altor condiţii, dacă:

39 / 100

Category: Penal General

39. Măsura de siguranţă a confiscării speciale se poate lua:

40 / 100

Category: Penal General

40. Pedepsele complementare constând în interzicerea exercitării unor drepturi, stabilite pe lângă pedepsele
principale, în cazul concursului de infracţiuni, se aplică pe lângă pedeapsa rezultantă:

41 / 100

Category: Penal General

41. Dacă pentru trei infracţiuni concurente, judecate de instanţe diferite, s-au stabilit, pentru primele două
infracţiuni pedepsele cu închisoarea de 1 an şi 2 ani, aplicându-se pedeapsa rezultantă de 2 ani şi 4 luni, iar
pentru cea de-a treia infracţiune, judecată de către o altă instanţă, închisoarea de 6 luni, pedeapsa rezultantă
pentru întreg concursul de infracţiuni va fi de:

42 / 100

Category: Penal General

42. Fapta comisă din culpă constituie infracţiune:

43 / 100

Category: Penal General

43. Dacă actele îndeplinite până în momentul desistării constituie o altă infracţiune:

44 / 100

Category: Penal General

44. Alegeţi afirmaţia corectă:

45 / 100

Category: Penal General

45. Alegeţi afirmaţia corectă:

46 / 100

Category: Penal General

46. În cazul persoanei juridice:

47 / 100

Category: Penal General

47. Pentru comiterea a trei infracţiuni concurente, inculpatul a fost condamnat la pedeapsa închisorii de 5 ani. Până la
începerea executării pedepsei s-a descoperit că inculpatul mai săvârşise încă două infracţiuni concurente cu primele, iar
pentru una dintre acestea fusese condamnat la o pedeapsă cu închisoarea pe care o executase. In acest caz, pedeapsa ce
urmează să fie aplicată inculpatului va parcurge următoarele etape:

48 / 100

Category: Penal General

48. Răspunderea penală a persoanei juridice:

49 / 100

Category: Penal General

49. Alegeţi afirmaţia corectă:

50 / 100

Category: Penal General

50. Alegeţi afirmaţia corectă:

51 / 100

Category: Reale si Obl

51. În materia faptelor licite:

52 / 100

Category: Reale si Obl

52. Acţiunea în revendicare este:

53 / 100

Category: Reale si Obl

53. Acţiunea în revendicare este:

54 / 100

Category: Reale si Obl

54. Este adevărată următoarea susţinere:

55 / 100

Category: Reale si Obl

55. În domeniul pactelor comisorii:

56 / 100

Category: Reale si Obl

56. Potrivit dispoziţiilor Codului civil, depăşirea inconvenientelor normale ale vecinătăţii:

57 / 100

Category: Reale si Obl

57. În materia rezoluţiunii:

58 / 100

Category: Reale si Obl

58. În materia răspunderii contractuale:

59 / 100

Category: Reale si Obl

59. Acţiunea în revendicare imobiliară:

60 / 100

Category: Reale si Obl

60. În materia modalităţilor dreptului de proprietate:

61 / 100

Category: Reale si Obl

61. Contractul de vânzare-cumpărare al unui bun aflat în coproprietate pe cote-părţi obişnuită realizat cu încălcarea regulii
unanimităţii:

62 / 100

Category: Reale si Obl

62. În materia dreptului de proprietate:

63 / 100

Category: Civil TG

63. Un termen de 6 luni început la data de 01.01.2021 se împlineşte (făcând abstracţie de regula prorogării în
cazul în care termenul se împlineşte într-o zi nelucrătoare):

64 / 100

Category: Civil TG

64. Poate constitui o excepţie de la principiul repunerii părţilor în situaţia anterioară încheierii actului nul sau
anulat:

65 / 100

Category: Civil TG

65. Este prescriptibilă:

66 / 100

Category: Civil TG

66. Se aplică cu prioritate în concurs cu celelalte variante, următoarea regulă de interpretare a contractului:

67 / 100

Category: Civil TG

67. În categoria persoanelor care pot invoca prescripţia extinctivă intră:

68 / 100

Category: Civil TG

68. Suspendarea prescripţiei pentru motive ce privesc creditorul:

69 / 100

Category: Civil TG

69. Eroarea:

70 / 100

Category: Civil TG

70. Reprezintă un caz de acoperire a nulităţii:

71 / 100

Category: Civil TG

71. Este adevărată următoarea afirmaţie:

72 / 100

Category: Civil TG

72. Dreptul la acţiunea în răspundere contractuală pentru neexecutarea unei obligaţii contractuale de a face începe să
curgă:

73 / 100

Category: DPP

73. Constituie act procesual, în sensul legii procesual penale:

74 / 100

Category: DPP

74. Cererea de amânarea executării pedepsei închisorii:

75 / 100

Category: DPP

75. Acordul de recunoaştere a vinovăţiei:

76 / 100

Category: DPP

76. În ceea ce priveşte apelul, cale ordinară de atac:

77 / 100

Category: DPP

77. Au dreptul de a refuza să declare ca martor în procesul penal:

78 / 100

Category: DPP

78. Referitor la percheziţia domiciliară:

79 / 100

Category: DPP

79. Asupra recuzării persoanei care efectuează urmărirea penală în cauzele penale, decide:

80 / 100

Category: DPP

80. Potrivit legii procesual penale, au calitatea de parte în procesul penal:

81 / 100

Category: DPP

81. Acordul de recunoaşterea vinovăţiei:

82 / 100

Category: DPP

82. În cadrul dezbaterilor, preşedintele completului dă cuvântul pentru a pune concluzii procurorului, persoanei vătămate,
celorlalte părţi, cu precizarea că:

83 / 100

Category: DPP

83. Persoanei care a dobândit calitatea de suspect în condiţiile legii, i se aduce la cunoştinţă această calitate de organul de
urmărire penală:

84 / 100

Category: DPP

84. Referitor la calea de atac împotriva actelor prin care se dispune asupra măsurilor preventive în cursul urmăririi penale:

85 / 100

Category: DPP

85. În cazul trimiterii în judecată a inculpatului minor AB pentru comiterea infracţiunii de furt:

86 / 100

Category: DPP

86. Potrivit normelor care reglementează disjungerea cauzelor penale:

87 / 100

Category: DPP

87. Dacă inculpatul AB, condamnat în primă instanţă la o pedeapsă privativă de libertate pentru comiterea infracţiunii de
furt calificat:

88 / 100

Category: DPP

88. Referitor la deliberarea şi pronunţarea hotărârilor judecătoreşti în materie penală:

89 / 100

Category: DPC

89. Nu poate fi făcută contestaţie la executare:

90 / 100

Category: DPC

90. Nulitatea:

91 / 100

Category: DPC

91. În ceea ce priveşte excepţia:

92 / 100

Category: DPC

92. În cazul în care s-au descoperit înscrisuri doveditoare reţinute de partea potrivnică:

93 / 100

Category: DPC

93. Termenul de perimare:

94 / 100

Category: DPC

94. În cazul în care cererea de recuzare a fost respinsă:

95 / 100

Category: DPC

95. Cererea de autorizare de către instanţa de tutelă a vânzării unui imobil aparţinând minorului este de
competenţa:

96 / 100

Category: DPC

96. Nu au calitate procesuală activă:

97 / 100

Category: DPC

97. Nu poate fi făcută contestaţie la executare:

98 / 100

Category: DPC

98. Termenul de perimare:

99 / 100

Category: DPC

99. În cazul în care citaţia:

100 / 100

Category: DPC

100. În ceea ce priveşte cererea de recuzare:

Your score is

The average score is 58%

0%

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x