Grile – RANDOM

Pe pagina aceasta, platforma generează un quiz random cu toate întrebările din baza de date. Quiz-urile astfel apărute conțin 100 de grile cu o singură variantă de răspuns!

Nu uita să folosești funcția de full-screen!

/100
0 votes, 0 avg
367

100 de grile random

100 de grile alese random de platformă din toate categoriile de civil și penal!

1 / 100

Category: Contracte

1. Mandatarul:

2 / 100

Category: Contracte

2. În materia locaţiunii:

3 / 100

Category: Contracte

3. În cazul contractului de promisiune unilaterală de cumpărare:

4 / 100

Category: Contracte

4. Este necesar un mandat special şi autentic pentru încheierea valabilă, prin mandatar, a:

5 / 100

Category: Contracte

5. În cursul duratei locaţiunii, modificarea bunului aflat în locaţiune:

6 / 100

Category: Contracte

6. Suma de bani plătită promitentului de beneficiarul unei promisiuni unilaterale de vânzare, în temeiul
promisiunii, de regulă:

7 / 100

Category: Contracte

7. Vânzătorul este obligat să garanteze contra evicţiunii:

8 / 100

Category: Contracte

8. Pentru a se putea angaja răspunderea vânzătorului pentru neexecutarea obligaţiei de garanţie contra viciilor
ascunse, viciul:

9 / 100

Category: Contracte

9. Care din următoarele susţineri este adevărată:

10 / 100

Category: Contracte

10. Contractul:

11 / 100

Category: Contracte

11. Faţă de terţul cu care mandatarul a încheiat actul în numele mandantului:

12 / 100

Category: Contracte

12. Locaţiunea:

13 / 100

Category: Contracte

13. Vânzătorul răspunde pentru evicţiune faţă de cumpărător:

14 / 100

Category: Succesiuni

14. Cei doi copii ai defunctului X, CI şi C2, sunt predecedaţi şi dezmoşteniţi total de către X. Moştenirea lui X
a fost acceptată de către NI şi N2 (fiii lui CI), N3 şi N4 (fiii lui C2) şi de către M (mama lui X). N3 a fost
condamnat definitiv pentru că l-a omorât pe C2. În acest caz:

15 / 100

Category: Succesiuni

15. În ce priveşte acceptarea forţată a moştenirii:

16 / 100

Category: Succesiuni

16. Termenul de opţiune succesorală:

17 / 100

Category: Succesiuni

17. Au acceptat în termen moştenirea lui X următoarele persoane: S (unica soţie supravieţuitoare a lui X), C
(copilul lui X rezultat dintr-o căsătorie anterioară a lui X cu Q), T (tatăl defunctului) şi F (fratele defunctului). C
şi T sunt dezmoşteniţi direct şi total de către X. În acest caz, S:

18 / 100

Category: Succesiuni

18. CI şi C2 sunt copiii lui X. CI este nedemn faţă de X, iar C2 a renunţat la moştenirea lui X. X şi-a
dezmoştenit total copiii. Au acceptat în termen moştenirea lui X următoarele persoane: NI (fiul lui CI), N2 şi
N3 (fiii lui C2). În acest caz, NI:

19 / 100

Category: Succesiuni

19. Au acceptat în termen moştenirea lui X următoarele persoane: C (copilul lui X, dezmoştenit total de către
X), N (fiul lui C şi nepot de fiu al lui X, N fiind dezmoştenit total de către X), T (tatăl lui X, de asemenea
dezmoştenit total de către de cuius) şi de către F (fratele lui D). În acest caz:

20 / 100

Category: Succesiuni

20. O sarcină:

21 / 100

Category: Succesiuni

21. Moştenirea defunctului a fost acceptată de doi descendenţi dezmoşteniţi deplin, de tatăl dezmoştenit deplin şi
de doi fraţi consangvini. În acest caz:

22 / 100

Category: Succesiuni

22. În cadrul clasei a II-a de moştenitori:

23 / 100

Category: Succesiuni

23. La fel ca şi sora mamei defunctului, sora mai mare a defunctului:

24 / 100

Category: Penal Special

24. Fapta subiectului activ de a Iovi un poliţist pentru a-şi asigura scăparea după ce a sustras un bun reprezintă:

25 / 100

Category: Penal Special

25. Făptuitorul (F) urmăreşte să ucidă victima prin otrăvire, sperând să intre în posesia averii acesteia. Din
eroare, a fost ucisă o altă persoană decât cea avută în vedere de F. Încadrarea juridică a faptei va fi în acest caz:

26 / 100

Category: Penal Special

26. Infracţiunea de mărturie mincinoasă:

27 / 100

Category: Penal Special

27. Fapta persoanei care, în schimbul unei sume de bani, ascunde un bun despre care, în momentul primirii, a aflat
că provine din furt, reprezintă:

28 / 100

Category: Penal Special

28. Dacă făptuitorul îi cere victimei telefonul pentru a-şi suna prietena, iar după convorbire fuge cu bunul, se poate
reţine:

29 / 100

Category: Penal Special

29. Consumarea infracţiunii de furt are loc în momentul:

30 / 100

Category: Penal Special

30. Făptuitorii, încercând să pătrundă în locuinţa victimei, au sărit gardul în curtea acesteia, iar în momentul în care se
pregăteau să intre în casă au fost surprinşi de paznic şi au fugit. Fapta reprezintă:

31 / 100

Category: Penal Special

31. Dacă în urma unui accident rutier se constată că autorul a depăşit viteza legală, fără a i se reţine o altă
împrejurare imputabilă, iar victima necesită pentru vindecare 90 de zile de îngrijiri medicale:

32 / 100

Category: Penal Special

32. Fapta de a aplica victimei o lovitură cu piciorul în zona abdominală, faptă ce a pus în pericol viaţa victimei şi
care a produs leziuni ce au necesitat 7 zile de îngrijiri medicale, reprezintă infracţiunea de:

33 / 100

Category: Penal Special

33. Fapta inculpatei, casieră la Banca Naţională, care, participând la operaţia de triere a biletelor de bancă ce urmau a fi
distruse, şi-a însuşit o parte din ele, aplicând pe pachetele cu bancnote ce mergeau la topit banderole pe care menţiona în
mod inexact numărul acestora, pentru a se scădea astfel din gestiune cu cele însuşite, constituie un concurs între
infracţiunile de:

34 / 100

Category: Penal Special

34. G cumpără de la M, în condiţii avantajoase, două telefoane mobile, având reprezentarea faptului că acestea provin din
infracţiuni de furt şi promite să cumpere şi alte telefoane în aceleaşi condiţii. După o săptămână, M îi aduce şi îi oferă lui
G alte două telefoane, dar acesta refuză să le mai cumpere. În sarcina lui G se va reţine:

35 / 100

Category: Penal Special

35. G a fost oprit în trafic de către un agent de poliţie care i-a cerut să îi prezinte permisul de conducere şi actele maşinii.
Aflat în evidentă stare de ebrietate, G l-a înjurat pe agentul de poliţie după care a încercat să-l lovească cu pumnul, dar nu
a reuşit. Fapta lui G:

36 / 100

Category: Penal Special

36. Găsind uşa deschisă, F a pătruns fără drept în locuinţa victimei, a imobilizat-o legându-i mâinile şi a exercitat violenţe
fizice asupra acesteia, pentru a afla unde şi-a ascuns bijuteriile. Auzind un zgomot suspect, F s-a speriat şi a fugit sărind
pe fereastră, fără a sustrage vreun bun din locuinţă, lăsând-o pe victimă legată de mâini. În sarcina lui F se va reţine:

37 / 100

Category: Penal Special

37. Lovirile sau alte violenţe exercitate asupra unor zone corporale nevitale ale unei femei gravide, fapte ce au avut ca
urmare punerea în primejdie a vieţii victimei prin pierderea produsului de concepţie (avort), reprezintă:

38 / 100

Category: Penal General

38. Dacă pentru trei infracţiuni concurente, judecate de instanţe diferite, s-au stabilit, pentru primele două
infracţiuni pedepsele cu închisoarea de 7 ani şi 1 an, aplicându-se şi o pedeapsa rezultantă, iar pentru cea de-a
treia infracţiune, judecată de către o altă instanţă, închisoarea de 1 an, pedeapsa rezultantă pentru întreg
concursul de infracţiuni va fi de:

39 / 100

Category: Penal General

39. S-a stabilit că inculpaţii X şi Y conducători auto, din neatenţie, au produs un accident de circulaţie prin
ciocnirea maşinilor pe care le conduceau şi rănirea gravă a unui pieton aflat într-o staţie de autobuz. Deoarece
maşina salvării chemată la locul accidentului a întârziat să ajungă, inculpatul Y a transportat victima la spital şi
astfel viaţa i-a fost salvată. În cauză:

40 / 100

Category: Penal General

40. Alegeţi afirmaţia corectă:

41 / 100

Category: Penal General

41. Se dă următorul text incriminator: însuşirea, folosirea sau traficarea de către un funcţionar public, în
interesul său sau pentru altul, de bani, valori sau alte bunuri pe care le gestionează ori le administrează se
pedepseşte cu închisoarea de la 2 la 7 ani şi interzicerea exercitării dreptului de a ocupa o funcţie publică. (art.
295 C. pen.). Cu privire la această infracţiune:

42 / 100

Category: Penal General

42. Culpa ca formă a vinovăţiei există când infractorul:

43 / 100

Category: Penal General

43. Măsura de siguranţă a confiscării speciale se poate lua:

44 / 100

Category: Penal General

44. În cazul săvârşirii unei infracţiuni din culpă, dacă în cauză sunt incidente două circumstanţe atenuante legale:

45 / 100

Category: Penal General

45. După executarea a 5 luni de închisoare dintr-o pedeapsă de 2 ani, pronunţată pentru o infracţiune
intenţionată, se săvârşeşte din nou o infracţiune intenţionată pentru care legea prevede pedeapsa închisorii
mai mare de un an şi pentru care se stabileşte o pedeapsă cu închisoarea de 6 luni. În acest caz pedeapsa
rezultantă se va aplica:

46 / 100

Category: Penal General

46. Pedepsele complementare constând în interzicerea exercitării unor drepturi, stabilite pe lângă pedepsele
principale, în cazul concursului de infracţiuni, se aplică pe lângă pedeapsa rezultantă:

47 / 100

Category: Penal General

47. La stabilirea stării de recidivă nu se ţine seama de condamnările:

48 / 100

Category: Penal General

48. Dacă actele îndeplinite până în momentul desistării constituie o altă infracţiune:

49 / 100

Category: Penal General

49. Alegeţi afirmaţia corectă:

50 / 100

Category: Penal General

50. S-a stabilit că doi inculpaţi, conducători auto, din neatenţie, au produs un accident de circulaţie prin ciocnirea
maşinilor pe care le conduceau şi rănirea gravă a unui pieton aflat pe trotuar. S-a mai reţinut că unul dintre inculpaţi a
transportat victima la spital şi astfel viaţa i-a fost salvată. În cauză:

51 / 100

Category: Penal General

51. Pentru comiterea a trei infracţiuni concurente, inculpatul a fost condamnat la pedeapsa închisorii de 5 ani. Până la
începerea executării pedepsei s-a descoperit că inculpatul mai săvârşise încă două infracţiuni concurente cu primele, iar
pentru una dintre acestea fusese condamnat la o pedeapsă cu închisoarea pe care o executase. In acest caz, pedeapsa ce
urmează să fie aplicată inculpatului va parcurge următoarele etape:

52 / 100

Category: Penal General

52. Dacă pentru trei infracţiuni concurente, judecate de instanţe diferite, s-au stabilit, pentru primele două infracţiuni
pedepsele cu închisoarea de 1 an şi 2 ani, aplicându-se pedeapsa rezultantă de 2 ani şi 4 luni, iar pentru cea de-a treia
infracţiune, judecată de către o altă instanţă, închisoarea de 3 ani, pedeapsa rezultantă pentru întreg concursul de
infracţiuni va fi de:

53 / 100

Category: Penal General

53. Condamnatul aflat în executarea unei pedepse de 3 ani închisoare stabilită pentru o infracţiune săvârşită cu intenţie a
săvârşit din nou o infracţiune din culpă pentru care legea prevede pedeapsa închisorii alternativ cu pedeapsa amenzii.
Judecându-l pentru noua infracţiune, instanţa l-a condamnat pe inculpat la pedeapsa amenzii. În acest caz:

54 / 100

Category: Penal General

54. Alegeţi afirmaţia corectă:

55 / 100

Category: Reale si Obl

55. În materia executării obligaţiilor:

56 / 100

Category: Reale si Obl

56. În materia daunelor-interese:

57 / 100

Category: Reale si Obl

57. În materia faptelor licite:

58 / 100

Category: Reale si Obl

58. Proprietatea comună:

59 / 100

Category: Reale si Obl

59. În materia dreptului de proprietate privată:

60 / 100

Category: Reale si Obl

60. Gestiunea de afaceri:

61 / 100

Category: Reale si Obl

61. Proprietatea periodică:

62 / 100

Category: Reale si Obl

62. Dreptul de proprietate privată:

63 / 100

Category: Reale si Obl

63. Pactul comisoriu:

64 / 100

Category: Reale si Obl

64. În materia rezoluţiunii:

65 / 100

Category: Reale si Obl

65. Acţiunea în revendicare imobiliară:

66 / 100

Category: Reale si Obl

66. În materia uzucapiunii de 30 de ani:

67 / 100

Category: Reale si Obl

67. În materia dreptului de proprietate:

68 / 100

Category: Civil TG

68. Condiţia suspensivă:

69 / 100

Category: Civil TG

69. Dacă prin contractul de vânzare încheiat, cumpărătorul A a renunţat la prescripţia pe care ar putea să o
invoce în privinţa dreptului vânzătorului B la plata preţului, atunci această clauză este:

70 / 100

Category: Civil TG

70. Un termen de 6 luni început la data de 01.01.2021 se împlineşte (făcând abstracţie de regula prorogării în
cazul în care termenul se împlineşte într-o zi nelucrătoare):

71 / 100

Category: Civil TG

71. Poate constitui o excepţie de la principiul repunerii părţilor în situaţia anterioară încheierii actului nul sau
anulat:

72 / 100

Category: Civil TG

72. În cazul admiterii definitive a acţiunii în anularea unui act juridic:

73 / 100

Category: Civil TG

73. Condiţia:

74 / 100

Category: Civil TG

74. Se aplică cu prioritate în concurs cu celelalte variante, următoarea regulă de interpretare a contractului:

75 / 100

Category: Civil TG

75. Criteriul caracterului oneros/gratuit al contractului este:

76 / 100

Category: Civil TG

76. În cazul cesiunii de creanţă, prescripţia acţiunii cesionarului împotriva debitorului curge:

77 / 100

Category: Civil TG

77. Renunţarea la beneficiul decăderii:

78 / 100

Category: Civil TG

78. Eroarea:

79 / 100

Category: Civil TG

79. Reprezintă o excepţie de la opozabilitatea actului juridic:

80 / 100

Category: Civil TG

80. Este adevărată următoarea afirmaţie:

81 / 100

Category: Civil TG

81. Există atât un moment subiectiv, cât şi un moment obiectiv pentru începutul prescripţiei în următorul caz:

82 / 100

Category: DPP

82. Referitor la deliberarea şi pronunţarea hotărârilor judecătoreşti:

83 / 100

Category: DPP

83. Măsurile asigurătorii în procesul penal:

84 / 100

Category: DPP

84. În cauzele penale, asistenţa juridică este obligatorie:

85 / 100

Category: DPP

85. Strămutarea cauzelor penale:

86 / 100

Category: DPP

86. Clasarea cauzei:

87 / 100

Category: DPP

87. În cauzele în care procurorul efectuează obligatoriu urmărirea penală:

88 / 100

Category: DPP

88. Persoanei care a dobândit calitatea de suspect în condiţiile legii, i se aduce la cunoştinţă această calitate de organul de
urmărire penală:

89 / 100

Category: DPP

89. Cererea de amânare a executării pedepsei închisorii:

90 / 100

Category: DPP

90. Potrivit normelor care reglementează disjungerea cauzelor penale:

91 / 100

Category: DPP

91. Referitor la deliberarea şi pronunţarea hotărârilor judecătoreşti în materie penală:

92 / 100

Category: DPC

92. În legătură cu hotărârea de expedient:

93 / 100

Category: DPC

93. Contestaţia în anuiare:

94 / 100

Category: DPC

94. În cazul nulităţii actelor de procedură este adevărat că:

95 / 100

Category: DPC

95. Cererea de autorizare de către instanţa de tutelă a vânzării unui imobil aparţinând minorului este de
competenţa:

96 / 100

Category: DPC

96. Mandatul judiciar;

97 / 100

Category: DPC

97. Nu au calitate procesuală activă:

98 / 100

Category: DPC

98. În ceea ce priveşte acţiunile în constatare:

99 / 100

Category: DPC

99. Hotărârea judecătorească de primă instanţă în procedura ordonanţei de plată:

100 / 100

Category: DPC

100. În cazul în care citaţia:

Your score is

The average score is 57%

0%

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x