Ce înseamnă “condamnare cu suspendare”?


Un articol de

Costin-Alexandru Jalbă


“Condamnare cu suspendare”, “2 ani cu suspendare”, “închisoare cu suspendare” etc.

În orice formă ai auzit această chestie, e momentul să vorbim despre ea, ca să înlăturăm orice confuzie.

În primul rând, denumirea completă și corectă a acestei “chestii”, pe care o regăsim și în codul penal, este SUSPENDAREA EXECUTĂRII PEDEPSEI SUB SUPRAVEGHERE.
O să o prescurtăm cu “SSS” pe parcursul articolului, ca să putem vorbi mai ușor despre ea.

Ce este suspendarea executării pedepsei sub supraveghere?

Este un mod de a individualiza executarea pedepsei aplicate. Atenție, nu individualizarea pedepsei în sine, ci executarea unei pedepse deja stabilite.

Să luăm un exemplu:

Marian a furat o sticlă de suc de la magazinul din fața blocului. A fost cercetat penal pentru infracțiunea de furt și trimis în fața instanței. Aceasta a stabilit că fapta există, reprezintă infracțiune și a fost săvârșită cu vinovăție de către Marian. Astfel, stabilește o pedeapsă de 7 luni de închisoare.

Bun, acum se pune problema de a stabili felul în care va fi executată pedeapsa. Instanța poate alege aplicarea SSS sau nu, ceea ce înseamnă că în funcție de mai mulți factori pe care o să îi discutăm mai jos, Marian poate sta 7 luni într-un penitenciar sau poate sta în libertate, cu anumite obligații.

Care sunt condițiile pentru a putea dispune suspendarea executării pedepsei sub supraveghere?

Codul Penal ne explică despre ce e vorba în art. 91:

(1) Instanţa poate dispune suspendarea executării pedepsei sub supraveghere dacă sunt întrunite următoarele condiţii:
a) pedeapsa aplicată, inclusiv în caz de concurs de infracţiuni, este închisoarea de cel mult 3 ani;
b) infractorul nu a mai fost condamnat anterior la pedeapsa închisorii mai mare de un an, cu excepţia cazurilor prevăzute în art. 42 sau pentru care a intervenit reabilitarea ori s-a împlinit termenul de reabilitare;
c) infractorul şi-a manifestat acordul de a presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii;
d) în raport de persoana infractorului, de conduita avută anterior săvârşirii infracţiunii, de eforturile depuse de acesta pentru înlăturarea sau diminuarea consecinţelor infracţiunii, precum şi de posibilităţile sale de îndreptare, instanţa apreciază că aplicarea pedepsei este suficientă şi, chiar fără executarea acesteia, condamnatul nu va mai comite alte infracţiuni, însă este necesară supravegherea conduitei sale pentru o perioadă determinată.

(2) Când pedeapsa închisorii este însoţită de pedeapsa amenzii aplicate în condiţiile art. 62, amenda se execută chiar dacă executarea pedepsei închisorii a fost suspendată sub supraveghere.

(3) Nu se poate dispune suspendarea executării pedepsei sub supraveghere, dacă:
a) pedeapsa aplicată este numai amenda;
b) aplicarea pedepsei a fost iniţial amânată, dar ulterior amânarea a fost revocată;
c) infractorul s-a sustras de la urmărire penală ori judecată sau a încercat zădărnicirea aflării adevărului ori a identificării şi tragerii la răspundere penală a autorului sau a participanţilor.

art. 91 Noul cod penal

Prima mențiune ce trebuie făcută este în legătură cu sintagma “pedeapsa aplicată”. Aceasta se referă la pedeapsa care a rezultat în urma individualizării făcute de către instanță. Dacă pentru alte astfel de moduri de individualizare a executării pedepsei se cere ca limita maximă de pedeapsă să fie una anume, pentru SSS nu ne interesează limita maximă (și cu atât mai puțin cea minimă) atâta timp cât pedeapsa stabilită (aplicată) de instanță nu depășește 3 ani de închisoare.

Apoi, vedem că legea impune și alte condiții pentru a permite instanței să se folosească de SSS:

  • infractorul nu a mai fost condamnat anterior la pedeapsa închisorii mai mare de un an;
  • infractorul și-a manifestat acordul de a presta o muncă neremunerată în folosul comunității;
  • conduita infractorului înainte și după comiterea infracțiunii.

Despre termenul de supraveghere…

(1) Durata suspendării executării pedepsei sub supraveghere constituie termen de supraveghere pentru condamnat şi este cuprinsă între 2 şi 4 ani, fără a putea fi însă mai mică decât durata pedepsei aplicate.

(2) Termenul de supraveghere se calculează de la data când hotărârea prin care s-a pronunţat suspendarea executării pedepsei sub supraveghere a rămas definitivă.

art. 92 noul cod penal

Așadar, termenul de supraveghere este cuprins între 2 și 4 ani, fără a putea fi mai mic decât pedeapsa aplicată.

Să ne întoarcem la exemplul cu Marian, hoțul de suc. Instanța decide aplicarea SSS și stabilește un termen de supraveghere de 2 ani. Astfel, termenul nu este mai mic decât cele 7 luni de închisoare aplicate.

Dacă instanța i-ar fi aplicat lui Marian o pedeapsă de 2 ani și 4 luni de închisoare, atunci termenul de supraveghere nu ar fi putut fi mai mic de 2 ani și 4 luni!

(3) Pe durata termenului de supraveghere condamnatul trebuie să respecte măsurile de supraveghere şi să execute obligaţiile ce îi revin, în condiţiile stabilite de instanţă.

art. 92 noul cod penal

Care sunt măsurile de supraveghere?

Pe durata termenului de supraveghere, condamnatul trebuie să respecte următoarele măsuri de supraveghere:
a) să se prezinte la serviciul de probaţiune, la datele fixate de acesta;
b) să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa;
c) să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile;
d) să comunice schimbarea locului de muncă;
e) să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă.

art. 93 alin. (1) noul cod penal

Care sunt obligațiile ce îi revin condamnatului?

Instanţa impune condamnatului să execute una sau mai multe dintre următoarele obligaţii:
a) să urmeze un curs de pregătire şcolară ori de calificare profesională;
b) să frecventeze unul sau mai multe programe de reintegrare socială derulate de către serviciul de probaţiune sau organizate în colaborare cu instituţii din comunitate;
c) să se supună măsurilor de control, tratament sau îngrijire medicală;
d) să nu părăsească teritoriul României, fără acordul instanţei.

art. 93 alin. (2) noul cod penal

După cum putem observa, instanța impune una sau mai multe obligații, nefiind o facultate pentru aceasta. Cu alte cuvinte, condamnatul cu SSS nu se poate sustrage de la obligațiile stabilite (obligatoriu) de către instanță.

Încă o obligație ce face parte de la început din SSS este munca neremunerată în folosul comunității. Apare în alineatul următor și are un regim ușor diferit. Hai să vedem despre ce e vorba:

Pe parcursul termenului de supraveghere, condamnatul va presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii pe o perioadă cuprinsă între 60 şi 120 de zile, în condiţiile stabilite de instanţă, afară de cazul în care, din cauza stării de sănătate, nu poate presta această muncă. Numărul zilnic de ore se stabileşte prin legea de executare a pedepselor.

Art. 93 alin. (3) noul cod penal

Vedem deci că această obligație apare de la început în conținutul SSS și nu în lista din care trebuie să aleagă instanța. Astfel, obligația sau obligațiile impuse conform listei din alin. (2) se va executa alături de obligația de a presta o muncă neremunerată în folosul comunității pe o perioadă cuprinsă între 60 și 120 de zile.

Dacă de cele din alin. (2) nu poți scăpa, de munca în folosul comunității o poți face dacă nu ești apt medical pentru a o presta.

Până când trebuie executate obligațiile?

Conform alin. (5) din art. 93, condamnatul trebuie să îndeplinească integral obligaţiile civile stabilite prin hotărârea de condamnare, cel mai târziu cu 3 luni înainte de expirarea termenului de supraveghere.

Pot fi modificate obligațiile pe parcursul SSS?

Răspunsul scurt: DA

Răspunsul lung:

(1) Dacă pe parcursul termenului de supraveghere au intervenit motive care justifică fie impunerea unor noi obligaţii, fie sporirea sau diminuarea condiţiilor de executare a celor existente, instanţa dispune modificarea obligaţiilor în mod corespunzător, pentru a asigura condamnatului şanse mai mari de îndreptare.

(2) Instanţa dispune încetarea executării unora dintre obligaţiile pe care le-a impus, când apreciază că menţinerea acestora nu mai este necesară.

art. 95 noul cod penal

Poate fi revocată suspendarea executării pedepsei sub supraveghere?

Sau o întrebare și mai bună: ”ce se întâmplă dacă faci prostii în timpul termenului de supraveghere?”

Da, SSS poate fi revocată și art. 96 din codul penal ne spune și când:

  • Dacă pe parcursul termenului de supraveghere persoana supravegheată, cu rea-credinţă, nu respectă măsurile de supraveghere sau nu execută obligaţiile impuse ori stabilite de lege.
  • Dacă până la expirarea termenului de supraveghere persoana supravegheată nu îndeplineşte integral obligaţiile civile stabilite prin hotărâre, afară de cazul în care persoana dovedeşte că nu a avut nicio posibilitate să le îndeplinească.
  • Dacă pe parcursul termenului de supraveghere cel condamnat a săvârşit o nouă infracţiune, descoperită până la împlinirea termenului şi pentru care s-a pronunţat o condamnare la pedeapsa închisorii.

Pentru mai multe detalii, citește întregul articol!

Deci ce se întâmplă dacă faci o prostie?
Instanța revocă SSS și dispune executarea pedepsei!

Dacă până la expirarea termenului de supraveghere nu faci nimic rău, atunci pedeapsa se va considera executată!

Să terminăm exemplul cu Marian!

Acum că am terminat cu ce trebuia să punctăm în legătură cu suspendarea executării pedepsei sub supraveghere, este momentul să terminăm și povestea lui Marian.

Marian a fost prins furând o sticlă de suc de la magazinul din fața blocului. A fost cercetat penal și condamnat la 7 luni de închisoare. Instanța a constatat că Marian nu a mai fost condamnat anterior, că este de acord cu a presta o muncă neremunerată în folosul comunității și că a avut o conduită exemplară. Astfel, instanța a dispus suspendarea executării pedepsei sub supraveghere pe o perioadă de 2 ani.

L-a obligat pe Marian, în afara muncii în folosul comunității, și la obligația de a participa la un curs de calificare profesională, pentru a îl determina să își câștige existența prin muncă și să nu mai fie nevoit să fure pentru a bea un suc.

Pe toată perioada SSS, Marian este obligat să respecte măsurile de supraveghere prevăzute de art. 93 alin. (1).

Din fericire pentru el, Marian a fost de bună-credință și a respectat obligațiile impuse de instanță. Astfel, la finalul termenului de supraveghere, pedeapsa acestuia a fost considerată executată!


Distribuie pagina dacă ți s-a părut interesant!


StuDrept Blog este un blog dedicat tuturor studenților la Drept.
Trimite-ne articolul tău la adresa de email studreptblog@gmail.com


Susține și tu StuDrept Blog pe Patreon pentru content exclusiv și acces la draft-uri
sau printr-o donație unică!

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x